Gå direkt till innehållet

I november 2020 öppnades den nya Linnéträdgården i Slottsträdgården här i Malmö. Trädgården, som är utformad som en exkursion likt de Carl von Linné tog sina studenter på under 1700-talet, bygger på en idé om att barnens lärande stärks av upplevelser. I trädgården följer barnen stigen genom de tre naturtyperna Heden, Skogen och Ängen. Linnéträdgården är tänkt som ett utomhusklassrum där barn i sällskap med sina lärare pratar och diskuterar frågor som: Varför ser växter ut som de gör? Varför ger vi dem namn? Och varför är de är så viktiga för oss människor?

Trädgården har 6 stopp där det finns informationsskyltar och möjlighet att sitta ner och diskutera. Utöver informationsskyltarna inne i trädgården, kan materialet användas som förberedelse inför besöket i Linnéträdgården. Det kan även användas som inspiration till aktiviteter och lektioner att bygga vidare på i fortsatt tema om växter och Linnés botaniska arbete.

Här finns förhoppningen att, tillsammans med lärare, kunna väcka barns nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära i samband med upplevelse.

Bifogat i denna resurs finner du:

  1. Lärarhandledning
  2. Skyltmaterial för förberedelse eller efterarbete

Denna resurs är skapad av:

Nina Nordström
Sofie Selander
__________________________________________________________________

Linnéträdgårdens pedagogiska textmaterial utgår från Linnélektioner, som är ett idé- och inspirationsmaterial som togs fram av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik i samband med Linnés 300-års jubileum. Materialet riktar sig till lärare som undervisar i NO/naturvetenskap och består av flera häften. Linnéträdgårdens utformning bygger på delar av det som kallas Inspirationshäftet och Idéhäfte 5.  


 

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.