Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

238 träffar

Programmering – Robot City

I den här kreativa resursen står programmering i fokus men samtidigt tränar eleverna på förmågor i både teknik, matematik och svenska. Genom att bygga en stad för robotar får eleverna bland annat programmera i visuella programmeringsmiljöer, skapa stabila konstruktioner och skriva texter. 

Smartare produkter- arbeta med microbit och 3d-skrivare

Ett arbetsområde i teknik med inriktning produktutveckling med hjälp av Microbit och 3D-skrivare. 

Koda.nu – Rita geometriska figurer

Syftet med det här arbetsområdet är att lyfta matematik med hjälp av programmering samt öka intressen för matematik. Syftet är också att eleverna ska kunna använda digitala verktyg och programmering för att göra ritningar och simuleringar.

Bedömning för lärande – BFL – matematik

I den här resursen kan du ta del av Sofielundsskolans systematiska arbete med sina prioriterade utmaningar med fokus på matematik genom Bedömning För Lärande.

Kartläggning i förskoleklass

Välkommen till ett material som hjälper dig i arbetet med kartläggning i förskoleklass. Här hittar du aktiviteterna och observationspunkterna och hur du praktiskt kan jobba med dem. 

Kan du hitta rätt geometriska kropp?

Här är en serie övningar där eleverna får möjlighet att träna på att känna igen ett rätblock, kub, pyramid, cylinder, klot och kon. Allt sker utomhus och innehåller både rörelse och samarbete.

Dansmatte – geometriska objekt (former)

Dansa matte – ett annorlunda sätt att få djupare förståelse för matematiska begrepp. Vi tränar vår kroppsuppfattning samt elevernas kreativitet, vi skapar rörelse i en stillasittande värld. Resu...

Pusselhage

I den här övningen får eleverna genom rörelse öva på talens ordning. Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att finna bra platser att arbeta på. Gör så här! Material som behövs: Gatk...

Uppställningar för de fyra räknesätten

I första mötet med årskurs 7-elever från olika grundskolor i Malmö är det tydligt att förkunskaperna inom aritmetik varierar oerhört. Vissa elever behärskar knappt heltalsaddition medan andra behärska...

Grundläggande matematik – ord och begrepp för Ma åk 7-9

DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål)    Om resursen   Syfte Det här materialet är ingen komplett lärobok i matematik, utan ett komplement till läromedlet och et...