Gå direkt till innehållet

I den här kreativa resursen står programmering i fokus men samtidigt tränar eleverna på förmågor i både teknik, matematik och svenska. Genom att bygga en stad för robotar får eleverna bland annat programmera i visuella programmeringsmiljöer, skapa stabila konstruktioner och skriva texter. 

Uppgiften innebär att eleverna jobbar med Blue-bots, golvrobotar som kan röra sig framåt, bakåt och rotera. De programmeras  med knapptryckningar på ovansidan eller med hjälp av en lärplatta.

 


Beskrivning av arbetet med Robot city

Eleverna får i uppgift att skapa en stad där Blue-botsen kan bo – Robot city. ​För att kunna bygga en stad behöver eleverna först fundera och planera hur staden ska se ut. När staden är byggd ska de programmera robotarna så att de kan röra sig i staden. Låt eleverna jobba på följande sätt! 

 

Undersök robotarna​

 • Hur rör sig robotarna?​
 • Hur stor behöver staden vara? ​
 • Hur får du robotarna att gå dit du vill?​

Skrivarbete​

 • Vad finns i staden?​
 • Hur ser den ut? Gör en skiss.​
 • Vad finns det för hus? Rita skalenliga teckningar och skapa​ husen.
 • Vad heter Blue-botsen och vad kan de ha för personlighetsdrag?
 • Hitta på historier som robotarna är med om. 

Byggande​

 • Bygg staden med gator och hus.

Utmaning​ i programmering

 • Programmera roboten att ta sig till de olika husen.​
 • Programmera flera robotar att röra sig samtidigt i staden utan att krocka.​
 • Lägg till en Ozo-robot (en mindre robot) och se hur den roboten kan röra sig i staden tillsammans med Blue-botsen. 
 • Kan fler robotar bo i staden? Vad behöver då ändras?

Lgr22 och centralt innehåll – årskurs 4-6

I den här resursen tränar eleverna på följande förmågor:

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • förmåga att genomföra teknikutvecklings och konstruktionsarbeten

Teknik

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matematik

 • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.
 • Grundläggande geometriska två-och tredimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 


Här hittar du fler resurser och arbetsområden om programmering på Malmö delar:


Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.