Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

238 träffar

Negativa och positiva tal – addition och subtraktion

Det här arbetsområdet har som mål att skapa förståelse för addition och subtraktion med negativa tal. Plus- och minustecknets olika betydelser tas upp först som följs av introduktion av negativa och positiva tal samt tallinjen och därefter räknesätten.

Omkrets – hur räknar man ut det?

Under arbetet med “Omkrets” kommer ni under 5 lektioner att lära om hur man kan uppskatta, jämföra, mäta och beräkna omkretsen på rektanglar, trianglar, månghörningar och cirklar. Lektionerna innehåller laborativa övningar. Förmågor som tränas är att formulera och lösa problem, använda och analysera matematiska begrepp, använda matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer.

Från pinnar till tal

I arbetsområdet “Från pinnar till tal” kommer ni under 6 lektioner att lära er om hur man kan utveckla taluppfattningen hos eleverna. Med hjälp av laborativt material, som kopplas till egna symboler f...

Träna ekvationer

I den här övningen får eleverna arbeta i par, lägga upp och gömma ett tal, skapa det obekanta talet. Detta är en grund för att sedan förstå och lösa enkla ekvationer.

Mät djuren på Naturhistoriska museet!

Vem är störst, en fisködla, en bläckfisk eller en mångfoting? I det här interaktiva materialet i 360 grader får eleverna mäta djuren i Naturhistoriska riksmuseets utställning Fossil och evolution.

Planeringsstöd matematik – Lgr 22

Planeringsstödet utgår från läroplanen och kursplanen i matematik (Lgr22). Det är skrivet för och riktar sig till undervisande lärare i matematik F-9. Syftet med materialet är att vara ett stöd i planering av matematikundervisning och att stödja lärare och arbetslag/ämneslag i att tolka innehållet och synliggöra progressionen i kursplanen. 

Tiokompisar med naturmaterial

Här är två övningar där eleverna har möjlighet att i par öva tiokompisar och bli säkrare på de talpar som bildar summan tio. Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att finna bra plats...

Matematik: Entrance-ticket och Exit-ticket

Hur ser bedömningsunderlaget ut i ditt klassrum? Tycker du som jag, att det är lätt att hamna i summativa test kombinerat med det som man ”bara vet” att ens elever kan, eller inte. I varje fall reflekterade jag kring att det är många kunskaper eleverna visar under lektionerna som inte på något sätt blir dokumenterade. 

Din första matematiklektion – i skolår 1

I den här resursen är det du som lär dig om barnen. Lektionen kan givetvis upprepas många gånger och eleverna kommer att göra ny val varje gång. Om du arbetar i F-klass har du underlag för flera veckor!

Programmering – Kubo leker!

Kubo är en robot som programmeras med hjälp av kodbrickor som ser ut som pusselbitar. Roboten läser in koden genom att köra över pusselbiten. Den kan åka rakt fram, åt vänster samt åt höger. För mer avancerad programmering kan Kubo även programmeras att utföra en funktion, en sekvens samt en loop.