Gå direkt till innehållet

DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål)

Det här materialet är ingen komplett lärobok i matematik, utan ett komplement till läromedlet och ett hjälpmedel för nyanlända, att lära sig de grundläggande matematiska begreppen och det nödvändiga ordförrådet. Enligt erfarenhet slussas många nyanlända in i svensk klass, innan de behärskar de elementära begreppen.

De matematiska begreppen måste förklaras och övas på svenska, innan eleven kan följa undervisningen i svensk klass. Inriktningen är att klargöra och befästa basfärdigheter, med koppling till den matematik eleven kan på sitt modersmål. Vid arbete med matematik för nyanlända, bör en matematiklärare och en lärare i svenska som andraspråk samarbeta. Bådas kompetens ska samverkas, för att utveckla elevernas språkliga och matematiska kunskaper.

 

Ordkunskap

  • En viktig målsättning är inlärning av glosor. De ska förklaras och inarbetas på ett aktivt sätt av alla elever, oberoende av förkunskaper.
  • Hemspråksläraren ska finnas till hands, för att kontrollera, att orden är rätt översätta till elevens hemspråk, och för att kunna hjälpa eleven med övriga språkliga problem.
  • Eleverna ska kunna uttala och stava glosorna. Repetera dem ofta!
  • Avsikten är att eleven, allt eftersom orden används vid den muntliga genomgången, skriver ned översättningen på sitt hemlands språk.

Tala matematik med ett enkelt språk!

  • Den muntliga aktiviteten stimuleras genom diskussioner, för att utveckla elevernas språkfärdigheter.
  • Det är viktigt att elevernas sätt, att lösa ett problem, uppmärksammas och accepteras. De har kanske lärt sig ställa upp en uträkning och komma fram till en lösning på ett annat sätt i sitt hemland.
  • Men det är också viktigt att eleven visar klart, hur hen räknar, genom att visa sin uppställning och inte bara det rätta svaret. Det ger ju läraren större säkerhet, i sin bedömning av elevens matematiska färdigheter.

 

Användning

  • Mattehäftet används med fördel tillsammans med översättningen, som finns i ett separat dokument.
  • All text och alla ord är översatta och hittas under hänvisning till sidnumret i mattehäftet.

 

Smakprov från ”häftet”: Matematik på svenska för nyanlända elever

 

Häfte: Matematik på svenska för nyanlända elever

MatteGrund

 

Text och ord med översättning, som hör till häfte: Matematik på svenska för nyanlända elever

MaGrundArabiska

 

Test och övning

Matematik test .docx

Matematiska ord - översätt själv övning!.docx

 

Skapare av material och licens

Av: Nazanin Jaldani och Bo Brynell (Läs om DUSM-projektet på Malmö delar).

Översättning till arabiska: Husain Ahmed Alobaidi.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.