Gå direkt till innehållet

Dansa matte – ett annorlunda sätt att få djupare förståelse för matematiska begrepp. Vi tränar vår kroppsuppfattning samt elevernas kreativitet, vi skapar rörelse i en stillasittande värld. Resursen innehåller olika övningar där eleverna får i uppgift att utforska dansrörelser som gestaltar olika matematiska begrepp. I denna resurs fördjupar vi kunskaperna om geometriska objekt.

 

 


KOPPLING TILL LÄROPLANEN, IDROTT 

Syfte:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 

KOPPLING TILL LÄROPLAN, MATEMATIK 

Syfte:

 • Undervisningen i matematik… ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp (…) och deras användbarhet.

Centralt innehåll:

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. (åk 1-3)
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. (åk 1-3)
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. (åk 4-6)
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. (åk 4-6)

 

Dansmatte

Dansmatteövningarna går ut på att eleverna får prova att röra sig utifrån olika matematiska begrepp. Huvudsyftet är dels att skapa en djupare förståelse hos eleverna för begreppen genom att få dem att använda sin kropp som uttrycksform samt att inspireras av matematiken för att skapa olika rörelser. Därför är inte musiken och takten det viktigaste utan kan användas som ett komplement till aktiviteten. Viktigt att påpeka att det i rörelsen inte finns något rätt eller fel, var och en hittar på sin egen rörelse. Tänk på att ha tillgång till ett stort golv för att eleverna ska kunna sprida ut sig och använda hela sitt rörelseomfång, tänk även på att ha tillgång till musikanläggning och att då lätt kunna sätta på och stänga av musiken. Övningarna bygger på varandra i fallande ordning.

En “Övning” kan med fördel användas som introduktion, uppvärmning eller avrundning medan en “Uppgift” är tänkt som en final med uppvisning av det egna skapandet. När det finns olika alternativ på uppgifter så är det första alternativet den enklaste, sedan sker en progression antingen matematiskt eller i komplexitet.

Till vissa av uppgifterna finns bildmaterial som en bilaga, dessa visas med ett (b). Bildstöden finns under PP, längst ner på sidan.

 

geometrikarta.pdf


 

Övning: “Genom rummet”

Syfte dans: Bli varm och släppa spänningar och förväntningar.

Syfte matematik: Träna lägesord och rumsuppfattning.

Viktiga begrepp: Under, över, bakom, framför, upp, ner, mitten, före, efter,  först, sist, uppåt, nedåt, framåt, bakåt, antal, räkneord (första, andra, tredje osv …).

 

Genomförande:
Led eleverna runt i rummet. Ställ dig först och ha dem utspridda bakom dig så de ser dig men ändå kan röra sig fritt. Dansa med olika motstånd, genom vatten, honung, sirap, kokande vatten. Skaka olika kroppsdelar, digga som yngre, digga som äldre, dansa framåt/bakåt i rummet, under/över något, uppåt/nedåt. Hitta variation i nivåer, tempo, dynamik. Utveckling: Para ihop eleverna två och två och låt dem leda varandra.


 

Övning: “Cirklar i olika plan”

Syfte dans: Värma upp och kroppsuppfattning – hur olika leder har olika rörelsemöjligheter.

Syfte matematik: Förståelse för skillnad mellan olika plan, träna rumsuppfattning.

Viktiga begrepp: Tvådimensionellt, cirkel, plan.

 

Genomförande:

Låt eleverna ställa sig utspridda på golvet framför dig. Du leder dansen och låter eleverna följa dig. Rita cirklar med olika kroppsdelar i olika plan (horisontellt, vertikalt, lutande …). Låt eleverna föreställa sig att det finns stora papper på rummets alla väggar, golv och tak och att ens kroppsdel (tex finger) har en lång penna och ska rita en cirkel på alla papper.


 

Övning: “fortsättning på Klotet”

Syfte dans: Känna volymen av rörelser, mjuka former.

Syfte matematik: Cirkel blir till klot, 2 till 3 D, skillnad på tyngd och storlek.

Viktiga begrepp: Tvådimensionellt, tredimensionellt, cirkel, klot, tyngd, storlek.

 

Genomförande:

Låt eleverna ställa sig i en ring. Du leder dansen och låter eleverna följa dig. Börja från cirklar med båda händerna i alla olika plan.

 • Hur kan händerna kombineras för att få en känsla av ett klot framför oss?
 • Kan klotet växa och bli stort/litet, bli tungt/lätt, mindre men fortfarande lika tungt.

Skicka runt ett fantasiklot i cirkeln, varje person som tar emot bestämmer själv storlek och tyngd på fantasiklotet.


 

Övning: “Följa John på promenad i rummet”

Syfte dans: Rumsuppfattning, tydliga riktningar av rörelsen i rummet

Syfte matematik: Förståelse av tvådimensionella geometriska former i stor skala viktiga begrepp: kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.

 

Genomförande:

Du leder eleverna i ett led runt i rummet. Håll fokus på att gå i raka linjer och byta riktning precis där den framför gjort detsamma.

Gå i olika geometriska former: kvadrat, rektangel, triangel, cirkel osv. Efter du “ritat” en form stannar du till och låter barnen namnge formerna.


 

Övning: “Andning in i geometri”

Syfte dans:  Koppla rörelse till andningen, kroppsuppfattning.

Syfte matematik: Geometriska former.

Viktiga begrepp: Linje, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, rätblock, kub, cylinder, klot, (utveckling: kon, pyramid).

 

Genomförande:

Låt eleverna ställa sig framför dig eller i ring. Led dem genom att prata, visa och de gör efter dig.

Håll händerna framför kroppen, och visa att vid inandning rör sig händerna från varandra och vid utandning mot varandra.

Låt eleverna föreställa sig att det finns en röd punkt i var hand och att det målas en linje mellan händerna, som blir längre och kortare.

Lägga till fler punkter, tex en i pannan. Punkterna kommer närmare i utandning och längre bort vid inandning, en triangel skapas som skiftar storlek. Sudda bort punkten i pannan och lägga till på båda fötter. Hur rör sig och omformas kvadraten/rektangeln?

Fortsätt skapa andra former med hjälp av punkter på kroppen och tänkta linjer mellan punkterna tillsammans med eleverna.


 

Övning: “Dansa en form”

Syfte dans: Träna kreativiteten och att hämta inspiration för att skapa en dans.

Syfte matematik: Geometriska former.

Viktiga begrepp: Kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, rätblock, kub, cylinder, klot, (utveckling: kon, pyramid).

 

Genomförande:
Låt eleverna ställa sig framför dig eller i ring. Låt dem ge förslag på olika sätt att visa geometriska former med kroppen. Visa egna förslag om inte eleverna kommer på några.

En triangel, vi kan rita den med olika kroppsdelar, vi kan forma kroppen i en triangel, vi kan gå en liten triangel med tre steg. Fler förslag? Gör samma sak med andra former.

Be sedan eleverna att tänka på en geometrisk form att visa. Gå klassen runt och låt en elev i taget visa och alla andra härmar.


 

Uppgift: “Danskarta”

Syfte dans: Använda de verktyg man fått under lektionen, enkel koreografi och komposition, samarbete- presentera sina idéer och ta in andras, våga visa det man jobbat med.

Syfte matematik: Geometriska former, rumsuppfattning.

Viktiga begrepp: Kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, rätblock, kub, cylinder, klot, (utveckling: kon, pyramid).

 

Genomförande:

Alternativ 1:

Förbered genom att rita tre olika geometriska former på 10-12 lappar (beroende på antalet elever). Dela in eleverna i par och ge dem en lapp var. Paren ska skapa en dans där de dansar formerna på minst två olika sätt. Låt dem träna in dansen och sedan visa upp för klassen.

 

Alternativ 2: (b)

Dela upp klassen i grupper om 3-5 elever. Varje grupp får en karta med olika geometriska former utplacerade på kartan, både två- och tredimensionella. Eleverna har frihet att komma på egna sätt att dansa dessa former.

Utveckla genom att låta eleverna relatera till var kartan placerar dem i rummet – hur vill ni röra er från en plats i rummet till nästa?

Låt dem träna in dansen och visa sedan upp för klassen.


 

Se även de andra dansmatteresurer

 

Filer

Dansmatte övningsbank_häfte_mindre.pdf

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.