Gå direkt till innehållet

Välkommen till ett material som hjälper dig i arbetet med kartläggning i förskoleklass. Här hittar du aktiviteterna och observationspunkterna och hur du praktiskt kan jobba med dem. 

Jag som står bakom materialet heter Linda Bengtsson och arbetar sedan 2020 på PDM som utvecklingssekreterare med inriktning förskoleklass. I mitt arbete ingår bland annat att stötta lärare, arbetslag och skolledare i sitt arbete kopplat till förskoleklass. Jag är i grunden lärare med legitimation både mot förskola och F-6, och har arbetat i förskoleklass i flera år före jag gick vidare att arbeta som utvecklingssekreterare. 


Missa inte  ”Bästa friends forever” – kartläggning och undervisning med fokus på flerspråkiga elevers lärande. Denna resurs är kopplad till årets högläsningsbok.


Om materialet

Det här materialet handlar om den obligatoriska kartläggningen som ska göras under höstterminen i förskoleklass. Här finns stöd till hur ni i arbetslaget kan djupdyka i de olika aktiviteterna och observationspunkterna och arbeta med dessa på olika sätt. 

Du hittar upplägget till de olika delarna här:

Ni kan till exempel använda materialet till att: 

  • Skapa en samsyn kring vad som ska observeras, vilka kriterier som finns för att eleven ska klara av de olika delarna, indikation, befara och elever som kommit längre. 
  • Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen 
  • Planera fortsättning av undervisning eller alternativa vägar om eleven inte inte visar sitt kunnande i en aktivitet. 
  • Planera och genomföra kartläggning av flerspråkiga elever.

Materialet är främst insamlat från Skolverket, Skolinspektionen och SPSM, men även framtaget av mig och verksamma pedagoger i förskoleklasser runtom i Malmö. 


Målgrupp

Materialet riktar sig till dig som arbetar med undervisning i förskoleklass.


Förslag på arbetssätt

Det är bra om materialet används i träffar i arbetslaget för att skapa en samsyn kring kartläggningen och för att kunna diskutera kollegialt. Försök att avsätta ca 1-1.5 timme per träff. 

Förslaget på hur ni kan arbeta kollegialt påminner om upplägget i Skolverkets moduler. 

Viktigt att tänka på inför arbetet är att se till att alla kommer till tals. Det kan vara en idé att utse olika roller som: tidhållare, fokushållare, ordförande och sekreterare. 

Tidhållare: kan före mötet sammanställa hur mycket tid som kan komma att behövas till respektive punkt och håller under mötets gång koll på tiden så att alla får möjlighet att komma till tals och att allt hinns med. 

Fokushållarens: uppgift kan bland annat vara att hjälpa till att styra tillbaka samtal som råkar hamna utanför ämnet, och säkerställa att det är elevernas lärande som står i fokus. 

Ordförande: fördelar ordet och kan även ställa frågor som fördjupar diskussionen. 

Sekreteraren: för anteckningar som sedan görs tillgängliga för alla deltagare. Sekreteraren kan också på slutet kort sammanfatta mötet. 

Det finns en arbetsgång för ”Hitta språket” och en för ”Hitta matematiken”.
Dessa är i sin tur indelade i två delar. En introduktionsdel och en del där man arbetar utifrån valfri aktivitet. I materialet ingår även hur du kan arbeta med flerspråkiga elever. Detta anges under rubrik med fetstil. All text finns även att skriva ut som pdf:er. Du hittar dem i slutet av varje modul / lektion.


Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen

I lärarinformationen kring kartläggningsmaterialet skriver Skolverket att “Möjlighet finns för läraren att utifrån elevgruppen byta ut sammanhang eller föreslaget material men för övrigt se till att aktiviteten kartlägger det som avses att kartläggas.” Efter erfarenhetsinsamling av bedömningsstödet i årskurs 1 beslutades också att ett av kraven vid framtagandet av kartläggningsmaterialet i förskoleklass var att aktiviteterna skulle utformas så att de skulle kunna integreras i ordinarie undervisning. 

Att integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen räknas som en framgångsfaktor enligt skolinspektionens granskning hösten 2020. För att kunna integrera kartläggningen krävs det att känna till och förstå de olika observationspunkterna samt bakgrunden till aktiviteterna som presenteras under respektive aktivitet. 


Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.