Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

354 träffar

Om hållbarhet

Visa filmen: Om hållbarhet och be eleverna prata två och två kring vad de tänker om filmen samt om det var några ord som de inte förstod. Plocka upp några funderingar i helgrupp och skriv upp orden de...

Ordlista

Ordlista (Classroom) Dela ut uppgiften via Classroom till alla i klassen. Låt eleverna arbeta med att ta reda på vad de olika begreppen och orden betyder och. När de är klara skickar de in via Classr...

På spaning i hemmet

I det här momentet undersöker eleverna hemmets vanor. Som stöd har de ett formulär. Sedan funderar de ut fem saker som kan förändras för att spara på jordens naturresurser, hushålla med energi och sky...

Återkoppling På spaning i hemmet

Berätta att detta första moment är ett stöd för deras individuella uppgift de sedan ska göra. Börja med att låta eleverna prata två och två kring vad de har samlat in hemifrån. Återkoppla sedan i helg...

Uppgift – På spaning i hemmet

I detta moment arbetar eleverna vidare med På spaning i hemmet. Nu gör dem en individuell uppgift som de lämnar in via Classroom.

Vad är en onödig pryl?

Visa bilder på några “onödiga prylar” (du kan t ex googla) och låt eleverna diskutera prylarna utifrån olika hållbarhetsperspektiv.  – För vem är prylen tillverkad? – Vem tror ni vill köpa...

Vilken är din onödigaste pryl?

Nu ska eleverna själva bestämma vilken som är deras onödigaste pryl. De arbetar utifrån en elevintruktion när de beskriver sin onödiga pryl. Inlämning sker via classroom.

Gör en poster

Eleverna gör en poster där de beskriver ”sin” onödigaste pryl. På postern ska de ha en bild och beskriva sin pryl utifrån den elevinstruktion de följde förra lektionen.  

Presentation Miljöanalys

Låt grupperna presentera sina respektive analyser för varandra. Diskutera vad den samlade bilden säger. För jämförelser bland annat på skolans el och vattenanvändning kan ni använda Serviceförvaltning...

Dialog med skolbyggnadens förvaltare?

Fundera tillsammans med eleverna vem som mer borde få ta del av deras miljöanalys av skolan. Om ni har möjlighet kan ni bjuda in skolbyggnadens förvaltare till ett dialogmöte. Om hen har möjlighet att...