Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

357 träffar

Minnas texten

Följande klipp förklarar för eleverna hur det begränsade arbetsminnet, som ibland används synonymt med korttidsminnet, fungerar. Eleverna får kunskap om hur känsligt arbetsminnet är för distraktioner...

Hållbarhetsdilemma

Välj ett av de dilemman som finns på Globalamalen.se och som vi länkar till nedan under resurser. Exempelvis:  I närheten av där du bor planeras en vindkraftspark. Vissa tycker att det här är en bra...

Presentera arbetsområdet

Visa gärna filmen ”Jag är en siffra att räkna med” och berätta om de Globala Hållbarhetsmålen. Berätta att detta arbetsområde är ett sätt som ni på er skola kan arbeta med målen och framfö...

Om hållbarhet

Visa filmen: Om hållbarhet och be eleverna prata två och två kring vad de tänker om filmen samt om det var några ord som de inte förstod. Plocka upp några funderingar i helgrupp och skriv upp orden de...

Ordlista

Ordlista (Classroom) Dela ut uppgiften via Classroom till alla i klassen. Låt eleverna arbeta med att ta reda på vad de olika begreppen och orden betyder och. När de är klara skickar de in via Classr...

På spaning i hemmet

I det här momentet undersöker eleverna hemmets vanor. Som stöd har de ett formulär. Sedan funderar de ut fem saker som kan förändras för att spara på jordens naturresurser, hushålla med energi och sky...

Återkoppling På spaning i hemmet

Berätta att detta första moment är ett stöd för deras individuella uppgift de sedan ska göra. Börja med att låta eleverna prata två och två kring vad de har samlat in hemifrån. Återkoppla sedan i helg...

Uppgift – På spaning i hemmet

I detta moment arbetar eleverna vidare med På spaning i hemmet. Nu gör dem en individuell uppgift som de lämnar in via Classroom.

Vilken är din onödigaste pryl?

Nu ska eleverna själva bestämma vilken som är deras onödigaste pryl. De arbetar utifrån en elevintruktion när de beskriver sin onödiga pryl. Inlämning sker via classroom.

Vad är en onödig pryl?

Visa bilder på några “onödiga prylar” (du kan t ex googla) och låt eleverna diskutera prylarna utifrån olika hållbarhetsperspektiv.  – För vem är prylen tillverkad? – Vem tror ni vill köpa...