Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

354 träffar

Kedjan och hjärnan

I följande klipp poängteras kunskapen om att hjärnan alltid kopplar ihop det nya man läser med något man redan kan. Det är så hjärnan lagrar information. Ibland när man redan kan mycket om ett område...

Uppgiftskort – stödjande ekosystem

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

Uppgiftskort – reglerande ekosystem

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

Uppgiftskort – försörjande ekosystem

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

Uppgiftskort – kulturella ekosystem

Under ”se mer” hittar du uppgiftskort som du kan ladda ner till elevernas Classroom.

Hjärnan och uppmärksamhet

I det här klippet betonas och förtydligas vikten av den kontrollerade uppmärksamheten när du vill minnas något. Här får eleverna veta vad som händer när de utsätts för distraktioner och varför det spa...

Minnas texten

Följande klipp förklarar för eleverna hur det begränsade arbetsminnet, som ibland används synonymt med korttidsminnet, fungerar. Eleverna får kunskap om hur känsligt arbetsminnet är för distraktioner...

En formbar hjärna

Följande klipp ger en förenklad men illustrativ förklaring om hur det går till när man lär sig något nytt och varför det är naturligt att det är svårt i början.   ÖVNING: ÄGARE ÖVER DITT LÄRANDE...

Hållbarhetsdilemma

Välj ett av de dilemman som finns på Globalamalen.se och som vi länkar till nedan under resurser. Exempelvis:  I närheten av där du bor planeras en vindkraftspark. Vissa tycker att det här är en bra...

Presentera arbetsområdet

Visa gärna filmen ”Jag är en siffra att räkna med” och berätta om de Globala Hållbarhetsmålen. Berätta att detta arbetsområde är ett sätt som ni på er skola kan arbeta med målen och framfö...