Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

34 träffar

Vi är nyfikna på dina elevers idéer om framtiden!

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elev...

KÄLLKRITIK OCH CORONAVIRUS – SÅ KAN DU JOBBA I SKOLAN

Den 13 mars varje år är det Källkritikens dag. Då uppmärksammas förmågan att kritiskt granska text, bild och annat multimodalt innehåll. Men alla dagar borde vara källkritikens dag! Extra viktigt just...

Filer och länkar till ”Förmultningsplankan”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

FÖRMULTNINGSPLANKAN

5. FÖRMULTNINGSPLANKAN  A) Genom att samla olika saker av olika material och fundera över vad som händer vid nedbrytning kan eleverna förstå att olika material har olika nedbrytningstider. Gå ut och s...

Filer och länkar till ”Fem steg till jord”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

FEM STEG TILL JORD

4. FEM STEG TILL JORD A) Gå ut till ett område där det finns mycket träd och buskar. Detta är en övning där eleverna ska leta efter löv i olika nedbrytningsstadier, Fem steg till jord. Kanske är det s...

Filer och länkar till ”Likheter och skillnader”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

LIKHETER OCH SKILLNADER?

3. LIKHETER OCH SKILLNADER A) Vilka likheter och skillnader finns det mellan till exempel en daggmask och en gråsugga? Åskådliggör tankarna via ett Venndiagram, Likheter och skillnader. Antingen går n...

Filer och länkar till ”Hur många ben har hen?”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

HUR MÅNGA BEN HAR HEN?

2. HUR MÅNGA BEN HAR HEN? A) Gå ut i samma område som tidigare. Studera gråsuggornas och deras naturliga omgivning med luppar eller förstoringsglas. Titta närmare på jorden, växterna och djuren med ve...