Gå direkt till innehållet

Joanna Lundin är högstadielärare, författare och skolutvecklare. Hon handleder och utbildar skolpersonal inom tillgänglighet och NPF-frågor över hela Sverige. Här bjuder hon på en resurs kring hur man kan göra sitt klassrum så tillgängligt som möjligt.

Hur gör man för att göra sitt klassrum så tillgängligt som möjligt? Om man vill skapa en plats där eleverna kan och får vara kreativa, ges möjlighet att samtala, får känna sig trygga och där alla elever verkligen får ”rum”. Ja hur gör man?


Här har du ditt klassrum

Ambitionen och viljan finns ofta men krockar lätt med verkligheten. En verklighet som kan vara trångboddhet, flera som delar samma klassrum eller bristande ekonomi. Trots det tänker jag att det finns en hel del vi faktiskt kan göra.

Först behöver vi fundera på hur ett ”bra” klassrum ska se ut. Finns det till exempel någon standard, någon mall vi kan kopiera och använda?  Det här är något vi ofta vill göra, snabbt hitta en lösning som fungerar och sen försöka ta efter och göra likadant. Positiva exempel ska vi så klart sprida, men för att det verkligen ska fungera måste vi modellera om den goda idén så att den fungerar i den egna vardagen med de förutsättningar man själv har.

En modell och ett sätt att tänka som så sakta börja sprida sig bland svenska skolor är att gå från den mer traditionella möbleringen och med det också det mer traditionella sättet att undervisa där läraren är i centrum till att se lärandet som en social aktivitet som sker i samspelet mellan olika människor. För att få till det behöver vi därför tänka om och skapa andra arenor i klassrummet.

En översiktsbild som uttrycker skillnaden mellan undervisning och lärande.

 

Vi kan här ta till oss tankar från Reggio Emilia om rummet som den tredje pedagogen eller Vygotskijs tankar om tre rum i rummet. (Rum för genomgång/samling, för att arbeta tillsammans och plats för eget arbete). Rent konkret kan det se ut så här:

Exempel på hur ett rum för lärande kan se ut med rum för genomgång/samling, för att arbeta tillsammans och plats för eget arbete.

Ja, tänker ni, det är ju bra men så har vi det där med budget då och hur gör vi då när vi inte kan köpa in nya möbler, skärmar eller….

Innan vi börjar fundera över lösningar så tänker jag att vi först behöver börja med att göra en slags nu-lägesöversikt. Var är jag och vad gör jag? Annars är risken att vi springer in i de där snabba lösningar istället för att börja där vi är.


Ett sätt att börja prata om det egna klassrummet och hur vi använder rummet är att göra så här:

(1) Ta kort eller filma ditt klassrum.

(2) Placera er tillsammans med 4-6 kollegor. Var och en av er presenterar sitt klassrum utifrån följande frågor:

 • Hur har du tänkt när du har möblerat ditt klassrum som du har gjort?
 • Vad är du mest nöjd med?
 • Vad uppskattas mest av eleverna?
 • Vad skulle du vilja utveckla/förändra/förfina?

(3) Under varje presentation är de andra kollegorna tysta och återkopplar och ställer frågor först efter att var och en har pratat klart.

(4) I nästa steg kan man tillsammans besöka ett klassrum i taget och tänka tillsammans kring hur man kan få till det på bästa sätt. Dessutom, vilket nästan är det viktigaste av allt får man själv ny inspiration.

När vi börjar prata om vad vi gör men också vad vi kan förändra så kopplar vi in vår egen vardag. Detta gör i sin tur att lösningar vi hittar är lösningar som fungerar för oss och de elever vi har vilket i sin tur gör det lättare att faktiskt genomföra förändringarna.


Några förslag på förändringar om budgeten är skral:

 • Skapa plats för genomgångar genom att använda en portabel mindre whiteboard på hjul.
 • Fundera på om eleverna behöver sitta när det är genomgång eller om de kan stå? Blir vi kanske rent av lite mer tidseffektiva då?
 • För yngre elever kan IKEA:s billiga och stapelbara plastpallar vara ett alternativ.
 • Om det finns en träbänk som idrotten inte använder längre så fungerar den bra som sittmöbel vid genomgång.
 • Skärma av med bokhyllor för att skapa rum i rummet
 • Fundera över vilka möbler som behövs i klassrummet. Kan till exempel katedern tas bort för att skapa utrymme?
 • Fundera på hur du kan möblera så att du skapar fler ”hörnor” i klassrummet. Hörnor är något vi människor gillar för att det skapar en känsla av trygghet.
 • Enskilda platser kan vi lösa genom att vända bänkar/bord mot en vägg och sätta upp skärmar mellan bord/bänkar.


Tips för mer inspiration kan du finna på Pinterest eller Instagram där det finns mängder av goda och spännande idéer för att utveckla ditt klassrum.

Till sist, det viktiga i allt utvecklingsarbete är att ha elevernas lärande i fokus. Tappar vi det blir det lätt mer ett jippo än bra för eleverna.

Lycka till! Joanna


Fler arbeten av Joanna Lundin:

Besök reusrsen Arbetsro och magiska 7:an av Joanna Lundin

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.