Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

33 träffar

3. Trygghet och studiero – Jag vill! Jag kan! Jag ska!

I denna serie av sex avsnitt får du som pedagog ett enkelt och smidigt arbetsmaterial för att påbörja arbetet med trygghet och studiero. Värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra allt vi gör i sko...

2. Trygghet och studiero – min dröm

I denna serie av sex avsnitt får du som pedagog ett enkelt och smidigt arbetsmaterial för att påbörja arbetet med trygghet och studiero. Värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra allt vi gör i sko...

1. Trygghet och studiero – hitta skatten

I denna serie av sex avsnitt får du som pedagog ett enkelt och smidigt arbetsmaterial för att påbörja arbetet med trygghet och studiero. Värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra allt vi gör i sko...

Mattor till beebots / bluebots

När man arbetar med programmering med Bluebots och Beebots så ger banor en bra struktur. Somliga lärare använder kakelplattor, andra använder kapplastavar för att visa vägen för de små robotarna. Jag...

Att lyckas med samtal

I läroplanens syftesbeskrivning för ämnet Svenska står att ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmå...

Måla fjärilar

Bilduppgiften riktar sig till elever som behöver extra stöd i  hur man ska genomföra en uppgift samt i vilken ordning. Uppgiften har tydliga steg-för-steg-instruktioner som är avbockningsbara efter va...

Samtycke, för gymnasie-och vuxen särskola, grundsärskola och förskola

Den här resursen vänder sig till dig som undervisar om sexualitet, samtycke och relationer i den anpassade skolan och innehåller förslag på lektionsupplägg kring samtycke med en förklarande film samt bild och symbolstöd.

Hur många ben har hen?

2. Hur många ben har hen? A) Gå ut i samma område som tidigare. Studera gråsuggornas och deras naturliga omgivning med luppar eller förstoringsglas. Titta närmare på jorden, växterna och djuren med v...

Vem ska bo i terrariet?

1. Vem ska bo i terrariet? A) Arbeta med övningen Gråsuggeterrariet. I den övningen går ni ut i närområdet och letar efter gråsuggor och eleverna ställer i ordning terrariet i klassrummet. Djuren och...

Lektion 4: Robotar

Den fjärde lektionen består av tre moment. Under lektionen kommer eleverna att introduceras till Bluebot som är en enkel liten robot som man programmerar genom att trycka på knapparna den har på rygge...