Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

33 träffar

Lektion 3: Instruktioner

Den tredje lektionen består av två moment. Under lektionen kommer eleverna att arbeta mer med instruktioner. Eleverna kommer att få öva på att ge varandra instruktioner och ni kommer att märka att det...

Lektion 1: Dansa

Under första lektionen kommer du att introducera begreppet ”programmering” för dina elever. Eleverna kommer även att bekanta sig med begreppen ”instruktion” och ”algoritm...

Likheter och skillnader?

3. Likheter och skillnader? A) Vilka likheter och skillnader finns det mellan till exempel en daggmask och en gråsugga? Åskådliggör tankarna via ett Venndiagram. Ladda ner Venndiagram Likheter och ski...

Fem steg till jord

4. Fem steg till jord A) Gå ut till ett område där det finns mycket träd och buskar. Detta är en övning där eleverna ska leta efter löv i olika nedbrytningsstadier. Gör övningen Fem steg till jord. Ka...

Förmultningsplankan

5. Förmultningsplankan A) Genom att samla olika saker av olika material och fundera över vad som händer vid nedbrytning kan eleverna förstå att olika material har olika nedbrytningstider. Gå ut och sa...

Kopieringsmaskinen

Ladda ner dokument med kopieringsmaskinen för att skriva ut.

Robotar

Ladda ner och skriv ut rutnät. Ladda ner och skriv ut robotar.

Danskort

Ladda ner och skriv ut danskort. De två sista bilderna av ”danskorten” är ”parenteskort” och ”loopkort” som ska användas i Lektion 2. Danskorten finns även bifogad...

Filer och länkar till ”Vem ska bo i terrariet?”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Filer och länkar till ”Hur många ben har hen?”

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.