Gå direkt till innehållet

Man vet att man fångat sina elever när man hör dem energiskt diskutera ens undervisningsmaterial i matsalen. När ens elever bli berörda och upprörda blir de engagerade och då vet man att man lyckats med sitt uppdrag. Jag har arbetat med World’s Children’s Prize (WCP) sedan 2011 och har ibland tillsammans med mina elever gråtit i mitt klassrum när vi läst de livsöden som finns i tidningen Globen. Man kan inte jobba med WCP och vara oberörd. Man fylls av både sorg men framför allt en djupt optimism inför människan kraft att kämpa, resa sig och blomma. Innehållet i Globen fyller en med hopp och en vilja att förändra världen! Jag önskar att alla lärare upptäckte denna fantastiska undervisningsprogram.

Genom WCP- programmet stärks barn till att bli förändrare (changemakers) som står upp för medmänsklighetallas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

Lgr11 understryker att allt skolväsende vilar på demokratins grund och att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna.

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”  (Skolans värdegrund och uppdrag, Lgr11)

Vidare beskrivs det internationella perspektivet på följande vis:

“Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur­ och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” (Skolans värdegrund och uppdrag, Lgr11).   

Arbetet med WCP-programmet ger eleverna kunskap om barnets rättigheter, artiklarna i FN:s Barnkonvention och konkretiserar demokratiprocessen för dem då de varje år kan delta i ett globalt demokratiskt val. Genom reportagen i tidningen Globen får eleverna insikt i hur livet ser ut för andra barn runt om på jorden och kan läsa om barnjuryn och barnrättshjältar som personifierar civilkurage och solidaritet. WCP-programmet erbjuder årligen ett material som inspirerar, engagerar och gynnar det livslånga lärandet. Högläsning av reportagen i tidningen Globen lämnar ingen oberörd och är språkutvecklande då de leder till djupa textsamtal i grupp där både innehållet och språket diskuteras. WCP-programmet bidrar till att göra våra elever till mer medvetna världsmedborgare och lär oss att varenda en av oss kan förändra världen till det bättre!

WCP-programmet kan genomföras i skolans alla ämnen. Ladda ner en prezi-presentation som ger konkreta förslag i alla ämnen utifrån årets tema i Globen. Tidningen Globen finns att läsa online på flera språk.

 

Nedan följer tre länkar som leder dig till Prezipresentationer av World´s Children´s Prize för olika år:

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.