Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

449 träffar

Vi är nyfikna på dina elevers idéer om framtiden!

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elev...

Hur man kan ha svåra diskussioner med elever i tider av osäkerhet

Även om vi normalt skulle rekommendera undervisning och lärande i School Strengthening System (SESS) – som är en utbildning i hur skolan kan motverka radikalisering bland elever – så det tillfäl...

Allemansrätten – inte störa, inte förstöra!

Allemansrätten är fantastisk. En unik möjlighet att vara på annans mark utan lov och en förutsättning för att njuta av naturen och utöva de sporter eller det friluftsliv vi älskar. Men för att den ska...

Vad vet vi om Valborg?

Valborgsmässoafton kallas för de flesta för ”Valborg” och firas alltid den sista april. I Sverige är det en flaggdag eftersom kungen fyller år denna dag. Valborg har inte med kungen att gö...

Hur genomskådar jag budskapet i vad som sägs på nätet, sociala medier eller andra medier?

Källkritik spänner över en mängd områden och det finns gott om arbetsmaterial att välja ur. Redan från årskurs 1 kan ämnet introduceras för att lägga grunden till ett källkritiskt förhållningssätt och...

Under lektion 6

I korthet: Träna på att presentera er lösning.   Reflektionsfrågor På vilka sätt kan vi kommunicera lösningen på ett engagerande sätt?   Länkar UR – Kroppsspråk och muntlig framst...

6. FÖRVERKLIGA – Från vision till verklighet

Nu har eleverna förhoppningsvis ett lösningsförslag som de bedömer kommer skapa en klar förbättring för målgruppen. I det här steget får eleverna träna sig på att presentera sin lösning. Er idé eller...

Under lektion 5

I korthet: Skapa en prototyp på er idé eller lösning. Gärna något som kan testas av målgruppen och/eller andra testpersoner. Låt testpersoner titta på prototypen. Lyssna på och dokumentera deras åter...

5.TESTA IDÈER

I den här lektionen ska idéerna testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att snabbt ta fram enkla prototyper. En prototyp kan vara allt som tar sig fysisk form, till exempel en vägg av post-it-la...

Under lektion 4

I korthet: Ta fram så många lösningar och idéer som möjligt för att lösa er utmaning. Frigör kreativiteten genom att skapa ett tillåtande klimat och utmana er själva genom att se på saker ur många pe...