Gå direkt till innehållet

Dansa matte – ett annorlunda sätt att få djupare förståelse för matematiska begrepp. Vi tränar vår kroppsuppfattning samt elevernas kreativitet, vi skapar rörelse i en stillasittande värld. Resursen innehåller olika övningar där eleverna får i uppgift att utforska dansrörelser som gestaltar olika matematiska begrepp. I den här resursen fördjupar vi kunskaperna om programmering.

 


Koppling till läroplanen, idrott 

Syfte:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 


Koppling till läroplanen, matematik

Syfte:

 • Undervisningen i matematik… ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp (…) och deras användbarhet.

Centralt innehåll:

 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (åk 1-3)
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. (åk 4-6)

 


Dansmatte

Dansmatteövningarna går ut på att eleverna får prova att röra sig utifrån olika matematiska begrepp. Huvudsyftet är dels att skapa en djupare förståelse hos eleverna för begreppen genom att få dem att använda sin kropp som uttrycksform samt att inspireras av matematiken för att skapa olika rörelser. Därför är inte musiken och takten det viktigaste utan kan användas som ett komplement till aktiviteten. Viktigt att påpeka att det i rörelsen inte finns något rätt eller fel, var och en hittar på sin egen rörelse. Tänk på att ha tillgång till ett stort golv för att eleverna ska kunna sprida ut sig och använda hela sitt rörelseomfång, tänk även på att ha tillgång till musikanläggning och att då lätt kunna sätta på och stänga av musiken. Övningarna bygger på varandra i fallande ordning.

En Övning kan med fördel användas som introduktion, uppvärmning eller avrundning medan en Uppgift är tänkt som en final med uppvisning av det egna skapandet. När det finns olika alternativ på uppgifter så är det första alternativet den enklaste, sedan sker en progression antingen matematiskt eller i komplexitet.

Till vissa av uppgifterna finns bildmaterial som en bilaga, dessa visas med ett (b). 

 

siffror, dansprogrammering.pdf

Bildstöd dansprogrammering2.pdf


 

Övning: “Följa John”

Syfte dans: Olika rörelsekvaliteter, använda olika delar av kroppen, våga använda kroppen.

Syfte matematik: Förberedelse inför kommande uppgift.

 

Genomförande:

Ställ eleverna framför dig så de har stort rörelseutrymme. Låt eleverna prova själva att dansa på olika sätt. Introducera de rörelsekvaliteter som ska användas vid programmeringen: dansa skakigt, dansa vågigt, dansa runt, dansa högt och lågt.

Instruera dem att dansa skakigt på ett sätt, fråga sedan om man kan dansa skakigt på något annat sätt. Visa om de inte kommer på något exempel. Fortsätt med de andra kvaliteterna.


 

Övning: “Kroppskodning från pedagog” (b)

Syfte dans: Träna kreativiteten, hitta olika sätt att röra olika kroppsdelar, föra in rörelsen på uppgiften.

Syfte matematik: Träna begrepp inom programmering, följa enkla stegvisa instruktioner.

Viktiga begrepp: Kod, sekvens, programmering, loop.

Förberedelse: Sätt upp bildstödet på väggen (ej siffrorna).

 

Genomförande:

Förklara de fyra olika kroppskommandona som betyder olika rörelsekvaliteter:

 • Kod: armar upp – utkomst: dansa högt och lågt
 • Kod: hopp – utkomst: skakig dans
 • Kod: klapp – utkomst: rund dans
 • Kod: spark – utkomst: vågig dans

 1. Du ger en kod och eleverna dansar utkomsten på sitt eget sätt.
 2. Du ger en sekvens (flera koder efter varandra) och eleverna dansar utkomsten på sitt eget sätt.
 3. Du ger en sekvens och instruerar eleverna att loopa ett antal gånger.

Utveckling: Sätt halva klassen som publik och ställ upp andra halvan som dansare framför, du själv ställer dig bakom publiken och programmerar dansarna.


 

Övning: “Kroppskodning från kompis” (b)

Syfte dans: Väcka kreativiteten, hitta olika sätt att röra olika kroppsdelar, föra in rörelsen på uppgiften.

Syfte matematik: Följa enkla stegvisa instruktioner.

Viktiga begrepp: Kod, sekvens, programmering, loop.

Förberedelse: Sätt upp bildstödet på väggen (ej siffrorna).

 

Genomförande:

Para ihop eleverna två och två. Börja med att en ger den andra kommandon i några minuter och byt sedan.

1)    Låt en elev ge den andra en enskild kod varav den andra eleven dansar utkomsten.

2)   Utveckling genom att eleven som programmerar ger kod i sekvenser och/eller loopar.


 

Uppgift: “Danskoda” (b)

Syfte dans: Träna kreativiteten, hitta olika sätt att röra olika kroppsdelar, lära sig att memorera en danssekvens.

Syfte matematik: Träna begrepp inom programmering, följa enkla stegvisa instruktioner.

Viktiga begrepp: Kod, sekvens, programmering, loop.

Förberedelse: Sätt upp bildstödet inklusive siffran under rätt bildstöd. Förbered lappar (en lapp/par) med kod skapat av ett tresiffrigt tal som delas ut till elevparen.

 

Genomförande:

Sätt ihop eleverna i par. Koden ändras nu till siffror och utkomsten blir en sammanslagning av de tidigare rörelserna som paret ska komma överens om. Gå igenom koderna tillsammans med eleverna och ge exempel på hur det skulle kunna se ut att dansa t.ex. kod 1: “med armarna upp, högt och lågt”  (ge flera exempel för att visa att det inte finns något rätt eller fel utan att det är eleverna som själva ska hitta på rörelsen).

 • Kod 1: armar upp + dansa högt och lågt
 • Kod 2: hopp + skakig dans
 • Kod 3: klapp + rund dans
 • Kod 4: spark + vågig dans

Ge paren sin tresiffriga kod. Eleverna ska nu skapa en dans utifrån sin kod. Låt dem träna på sin dans i ca 15 min.

Avsluta med att grupperna visar upp sin dans för varandra, låt publiken gissa vilken tresiffriga kod som dansas.

 


Besök andra dansmatteresurer på Malmö delar. Du hittar de i länklistan nedan:

 

Filer

Dansmatte övningsbank_häfte_mindre.pdf

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.