Gå direkt till innehållet

Dansa matte – ett annorlunda sätt att få djupare förståelse för matematiska begrepp. Vi tränar vår kroppsuppfattning samt elevernas kreativitet, vi skapar rörelse i en stillasittande värld. Resursen innehåller olika övningar där eleverna får i uppgift att utforska dansrörelser som gestaltar olika matematiska begrepp. I denna resurs fördjupar vi kunskaperna om likhetstecknets betydelse.

 

 


Koppling till läroplan, idrott

Syfte:

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Centralt innehåll:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 

Koppling till läroplan, matematik

Syfte:

 • Undervisningen i matematik … ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp (…) och deras användbarhet.

Centralt innehåll:

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. (åk 1-3)
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. (åk 1-3)
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. (åk 1-3)
 • Rationella tal och deras egenskaper. (åk 4-6)
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. (åk 4-6)

 


Dansmatte

Dansmatteövningarna går ut på att eleverna får prova att röra sig utifrån olika matematiska begrepp. Huvudsyftet är dels att skapa en djupare förståelse hos eleverna för begreppen genom att få dem att använda sin kropp som uttrycksform samt att inspireras av matematiken för att skapa olika rörelser. Därför är inte musiken och takten det viktigaste utan kan användas som ett komplement till aktiviteten. Viktigt att påpeka att det i rörelsen inte finns något rätt eller fel, var och en hittar på sin egen rörelse. Tänk på att ha tillgång till ett stort golv för att eleverna ska kunna sprida ut sig och använda hela sitt rörelseomfång, tänk även på att ha tillgång till musikanläggning och att då lätt kunna sätta på och stänga av musiken. Övningarna bygger på varandra i fallande ordning.

En Övning kan med fördel användas som introduktion, uppvärmning eller avrundning medan en Uppgift är tänkt som en final med uppvisning av det egna skapandet. När det finns olika alternativ på uppgifter så är det första alternativet den enklaste, sedan sker en progression antingen matematiskt eller i komplexitet.


Övning: “Följa John”

Syfte dans: Olika rörelsekvaliteter, använda olika delar av kroppen, våga använda kroppen.

Syfte matematik: Träna lägesord.

Viktiga begrepp: Under, över, bakom, framför, upp, ner, mitten, före, efter,  först, sist, uppåt, neråt, framåt, bakåt, antal, räkneord (första, andra, tredje osv).

 

Genomförande:

Ställ eleverna runt dig i en ring eller framför dig. Visa först själv olika sätt att dans och låt sedan eleverna härma dig. Visa hur man kan dansa:

 • Olika rörelsekvalitéer: mjukt, hårt, kantigt, studsigt, skakigt.
 • Olika hastighet: långsamt, slowmotion, snabbt, mittemellan.
 • Olika kroppsdelar: med fingrar, huvud, fötter, rumpa, alla kroppsdelar.
 • Forma en siffra: gör den med … olika delar av kroppen.

Smyg in lägesord: under, över, bakom, framför, upp, ner, mitten, före, efter, först, sist, uppåt, nedåt, framåt, bakåt, antal, räkneord (första, andra, tredje osv)  Detta kan du göra genom att visa hur man kan dansa under ett låtsasbord, dansa bakom ett träd så man inte syns, dansa högt upp och långt ner.

Utveckling: att eleverna gör själva eller följer varandra två och två, en leder, en följer.


Övning: “Kan själv”

Syfte dans: Olika rörelsekvaliteter, använda olika delar av kroppen, våga använda kroppen.

Syfte matematik: Mängduppfattning

Viktiga begrepp: Siffra

 

Genomförande:

Ställ eleverna i en ring. De får sedan själva hitta på och visa i turordning för varandra. Låt dem tänka en liten stund och sedan visa upp. Uppmana dem att dansa:

 • Ditt namn
 • En siffra – (finns 10 st, 0-9) på olika sätt: rita, formen av, fingrarna (antal kroppsdelar), stampa (antal upprepningar)
 • Studsigt, stort, litet, varmt, kallt, runt, långsamt
 • En studsig trea, en stor sjua 

 


Övning: “Dela upp tal”

Syfte dans: träna kreativiteten och att hämta inspiration för att skapa en dans.

Syfte matematik: träna addition, uppdelning av tal, likhetstecknets betydelse

Siktiga begrepp: addition, lika med, summa, term

 

Genomförande:

Ställ upp eleverna i ring eller på rad. Diskutera med eleverna:

 • Hur kan vi dansa summan 8, vilka två termer kan vi använda? Låt eleverna först själva fundera ut två egna termer som ger summan 8 (1+7, 2+6, 3+5, 4+4). Låt varje elev bestämma och träna in hur den vill dansa termerna (hoppa, visa med fingrarna/kroppen, ta inspiration från övningen innan) och sedan visa för varandra.  
 • Då kan vi sätta likhetstecken emellan alla?
 • Hur kan vi dansa plustecknet? Likhetstecknet?

Kom överens om hur ni ska dansa de olika termerna. Sätt ihop de fyra olika kombinationerna till en gemensam dans med likhetstecken emellan och träna in den i hela gruppen. 


Uppgift: “Lika med”

Syfte dans: Träna kreativiteten och att hämta inspiration för att skapa en dans.

Syfte matematik: Likhetstecknets betydelse.

Siktiga begrepp: Addition, lika med, summa och term.

Förberedelse: Skapa lappar med färdiga uppgifter. (Alternativ 1)

 

Genomförande:

Låt eleverna träna på sin dans i sin grupp under 10-15 minuter medan du går runt och stöttar och hjälper dem att komma vidare. Avsluta med en uppvisning där ni bildar en scen och grupperna får visa upp danserna för varandra.

Alternativ 1:

Dela upp eleverna i par. Ge dem färdiga uppgifter på lappar:

Uppgift 1: 3 + 2 = 1 + ?         4 + 3 = ? + 5           6 + 2 = 1 + ?           ? + 7 = 6 + 3         o.s.v.

Uppgift 2: 3 + 2 = ? + ?         4 + 3 = ? + ?           ? + ? = 4 + 5            2+ ? = ? + 3         o.s.v.

(Uppgifterna i punkt 2, med två frågetecken kräver mer matematisk kunskap.)

Detta gör eleverna sedan en dans av och visar upp för klassen.

 

Alternativ 2:

Para ihop eleverna två och två och be dem välja ett tal mellan 5-9. Detta blir parets summa. Paren ska sedan skapa olika variationer av termer som bildar summan. Detta gör eleverna sedan en dans av med likhetstecknet mellan termerna och visar upp för klassen.

 

Alternativ 3:

Varje elev bestämmer först ett tal mellan 5-9 (låt eleverna visa med fingrarna vilket tal de väljer). Sen delar de upp sitt tal i två termer (exempelvis: jag bestämmer summan 7 och bildar det av 2+5) som den skapar och tränar in en dans på.

Låt en elev visa sin kombination och fråga om det är någon annan som kan dansa på andra sidan likhetstecknet. Paret får sedan visa sin dans tillsammans. Finns det fler? Låt alla som har summan 7 dansa tillsammans och bilda en rad med likhetstecknet mellan sig.

 

Alternativ 4: 

Varje elev bestämmer en summa mellan 5-9 och delar sedan upp sitt tal i två termer (exempelvis: jag bestämmer summan 7 och bildar det av 2+5) som den dansar. Para ihop två och två. Hur ska ni lösa så att det stämmer med lika-med-tecknet emellan er? Skapa en hel dans av er uppgift och visa upp för klassen.

 


Se även andra dansmatteresurser på Malmö delar i följande länklista:

 

Filer

Dansmatte övningsbank_häfte_mindre.pdf

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.