Gå direkt till innehållet

Lektion 1

Jag informerar eleverna att under denna lektion kommer vi att fördjupa våra kunskaper om beskrivande texter genom att beskriva bilder och läsa en beskrivande text.

 


 

Del 1 – samtal före läsning

Jag inleder lektionen med att visa några bilder på lamm och får.

Vi samtalar om bilderna om det de ser.

Jag ställer några frågor om lamm till eleverna för att få reda på hur mycket de kan. Det kan handla om utseendet, föda, boende, förökning och så vidare.

Under samtalets gång skapar vi en tankekarta som de kommer att skriva av i sina skrivhäften.


 

Del 2 – samtal under läsning

Jag högläser en beskrivande text om lamm och stannar upp några gånger för att sammanfatta innehållet i det lästa. Texten finns också på thailändska.


 

Del 3 – eleverna skriver av tankekartan från talvan


 

Del 4 – läxa

Eleverna får i läxa att gå igenom orden i tankekartan för att befästa orden och begreppen.

 

UPPLÄGGET FINNS ÄVEN ATT LÄSA PÅ THAILÄNDSKA.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till Lektion 1 (lamm)

Lektion 1

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du filer och länkar som tillhör lektionen och som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.