Gå direkt till innehållet

(A) Eleverna får en tidningsartikelSorgliga berättelser om bruna björnar i Rumänien – från fångenskap till frihet” att läsa och gå in i textens innehåll

(B) Varje elev läser texten tyst för sig själv

(C) Eleverna utgår från bilder som kompletterar texten och reflekterar över, söker okända ord och uttryck i rumänskt-rumänskt lexikon och går genom en begreppslista ur texten

(D) Vi fortsätter vår resa genom textens innehåll, budskap och syfte med hjälp av muntliga diskussioner i helklass

(E) Sedan får eleverna arbeta enskilt eller parvis med innehålls- och etiska skriftliga frågor ur olika perspektiv för att få en ökad kunskap om ämnet och kunna resonera på ett kritiskt sätt.

(Arbetssätt och metoder: tyst läsning av texten och tolkning av bilderna, eget arbete med sökning av okända ord, genomgång av begreppslistan, reflektion av textens innehåll, budskap och syfte i helklass genom muntliga resonemang och diskussioner, skriftliga uppgifter enskilt eller parvis)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Eleven går genom texten gradvis”

Lektion 2 – Eleven går igenom texten gradvis

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.