Gå direkt till innehållet

Denna lektion kommer, förutom att repetera vattnets former och övergångarna mellan dem, fokusera på att rita en naturvetenskaplig modell över just detta, samt koppla det till vattnets kretslopp i naturen.

 

  • Lektionsmål: Kunna rita en naturvetenskaplig modell över vattnets former och övergångarna mellan dem.
  • Materiel: Experimentet “Isbiten i glaset” (se lektion 3) och resultatet från “Vatten-sortera ordremsor” (se lektion 3), och bilderna ”Vattnets faser”, ”Kretslopp” samt ”Vatten-matris” (se bifogad filer).

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Övergångar mellan vattnets former – moment 1

3. Övergångar mellan vattnets former

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om experimentet “Isbiten i glaset” och språkövningen “Vatten-sortera ordremsor”.

Till elever

Ni kommer återkoppla till förra lektionen om vattnets former.

Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Övergångar mellan vattnets former – moment 2

3. Övergångar mellan vattnets former

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska jobba vidare med vattnets former och övergångarna mellan dem genom att rita en naturvetenskaplig modell. Ni kommer också koppla dessa kunskaper till hur det fungerar i naturen, vattnets kretslopp.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan: ”Kunna rita en naturvetenskaplig modell över vattnets former och övergångarna mellan dem”.

Till elever

Ni ska jobba vidare med vattnets former och övergångarna mellan dem genom att rita en naturvetenskaplig modell. Ni kommer också koppla dessa kunskaper till hur det fungerar i naturen, vattnets kretslopp. 

Lektionsmålet är ”Kunna rita en naturvetenskaplig modell över vattnets former och övergångarna mellan dem”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Övergångar mellan vattnets former – moment 3

3. Övergångar mellan vattnets former

Till lärare

Följ upp experimentet ”Isbiten i glaset”

Titta på experimentet “Isbiten i glaset” och se vad som har hänt. Jämför med elevernas tankar från förra lektionen. Har det blivit som de trodde?

Vattnet har smält och avdunstat. Kanske finns lite vatten kvar eller så har allt försvunnit. Samtala med eleverna om var vattnet tagit vägen.

 

Följ upp övningen ”Vatten-sortera ordremsor”

Med hjälp av eleverna och deras resultat från övningen “Vatten-sortera ordremsor” bygger du följande bild på tavlan (se bifogad bildfil, vattnets faser).

Låt eleverna rita av bilden.

Rita eller visa bilden som föreställer vattnets kretslopp i naturen (se bifogad bildfil, vattnets kretslopp).

Låt eleverna även rita av denna bild och förklara för dem att tack vare solen så avdunstar vattnet i sjön. Det flytande vattnet blir då vattenånga, alltså vatten i gasform. Vattenångan stiger uppåt. När den når högt upp i himlen kyls den och kondenserar. Vattenångan övergår då till flytande vatten, små, små droppar som bildar moln. Oftast är det så kallt att vattendropparna fryser till is. Vattnet övergår då till fast form. Till slut blir vattendropparna i molnen så tunga att de faller ner.

Är det varmt smälter dropparna och blir regn. Är det kallt blir det snö eller hagel. Regn, snö och hagel kallas för nederbörd och så småningom rinner det ut i mark, hav och sjöar etcetera. Sen avdunstar det igen och samma “resa” påbörjas. Att vattnet åker runt på detta vis kallas för vattnets kretslopp.

Till elever

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Övergångar mellan vattnets former – moment 4

3. Övergångar mellan vattnets former

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Låt några dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina ”Vatten-matriser”.

Till elever

Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Kryssa i din Vatten-matris.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.