Gå direkt till innehållet

Denna lektion kommer, förutom att repetera vattnets former, att fokusera på övergångarna mellan dem, det vill säga smältning, förångning (avdunstning/kokning), kondensering och stelning. Ett enklare experiment “Isbiten i glaset” kommer att påbörjas. En språkutvecklande övning där eleverna ska sortera ordremsor ingår också.

 

  • Lektionsmål: Kunna beskriva och namnge vattnets olika former samt övergångarna mellan dem, smältning, förångning (avdunstning/kokning), kondensering och stelning.
  • Materiel: Isbit, glas, ”Vatten-matris” (se bifogad fil) och “Vatten-sortera ordremsor” (se bifogad fil).

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Mer om vattnets former – moment 1

2. Mer om vattnets former

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om vattnets former fast, flytande och gas.

Titta gärna på filmen ”Vattnets olika former” igen och diskutera vad som händer.

Till elever

Ni kommer återkoppla till förra lektionen om vatten.

Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Mer om vattnets former – moment 2

2. Mer om vattnets former

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska jobba vidare med vattnets former och dessutom om övergångarna mellan dem. Ni ska också starta ett experiment som heter “Isbiten i glaset” samt göra en övning där ordremsor ska sorteras.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan: ”Kunna beskriva och namnge vattnets olika former samt övergångarna mellan dem, smältning, förångning (avdunstning/kokning), kondensering och stelning”.

Till elever

Ni ska jobba vidare med vattnets former och dessutom om övergångarna mellan dem. Ni ska också starta ett experiment som heter ”Isbiten i glaset samt göra en övning där ordremsor ska sorteras.

Lektionsmålet är ”Kunna beskriva och namnge vattnets olika former samt övergångarna mellan dem, smältning, förångning (avdunstning/kokning), kondensering och stelning”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Mer om vattnets former – moment 3

2. Mer om vattnets former

Till lärare

Experiment ”Isbiten i galset”

I detta moment ska ni påbörja ett enkelt experiment “Isbiten i glaset”.

Lägg en isbit i ett glas. Berätta för eleverna att glaset ska stå orört i en veckas tid. Fråga vad de tror kommer att hända.

Låt de först få fundera en stund själva, därefter får de arbeta i par där de redogör för sina idéer. Avslutningsvis låter du några få berätta för alla vad de tänkt.

Anteckna deras idéer. Efter ungefär en vecka ska ni återkomma till experimentet och se vad som hänt (se lektion 3).

 

Språkövningen ”Vatten-sortera ordremsor”

Nu är det dags för språkövningen “Vatten-sortera ordremsor” (se bifogad fil under ”Se mer” i moment 1).

Dela ut så att alla får varsin uppsättning av ordremsorna. Låt var och en få en stund att sortera remsorna i någon form av ordning.

Efter en stund låter du eleverna jobba i par. De ska då komma fram till en gemensam ordning.

Gå runt och titta efter lösningar som du vill lyfta. Avsluta övningen med att visa några exempel. Fotografera gärna exemplen och visa på tavlan med projektor.

Ni kommer att jobba vidare med resultaten från deras tankar under en senare lektion (se lektion 3).

Till elever

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Mer om vattnets former – moment 4

2. Mer om vattnets former

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Låt några dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina ”Vatten-matriser”.

Till elever

Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Kryssa i din ”Vatten-matris”. (Under ”Se mer” i moment 1)

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.