Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna förklara vad friktion är samt ställa hypoteser kring vilket material som åker fortast”.

Materiel: Rutschbana, tyg, kartong, plast etc. samt Kraft och rörelse-matris (se bifogad fil, moment 1) och Rutschbanan-tabell (se bifogad fil, moment 3) och sången “Kraft och rörelse”.

Under denna lektion tränas det på att ställa hypoteser samt att undersöka friktion genom att åka på rutschbana med olika underlag som tyg, kartong och plast.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Rutschbanan – moment 1

Rutschbanan – friktion

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Till elever

Ni kommer återkoppla till förra lektionen som handlade om balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Rutschbanan – moment 2

Rutschbanan – friktion

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska jobba med något som heter friktion. Ni ska undersöka friktion genom att åka rutschbana med olika underlag som tyg, kartong och plast.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna förklara vad friktion är samt ställa hypoteser kring vilket material som åker fortast”.

Lyssna på sången “Kraft och rörelse”.

Till elever

Ni kommer under denna lektion att jobba med något som heter friktion. Ni ska undersöka friktion genom att åka rutschbana med olika underlag som tyg, kartong och plast.

Lektionsmålet är ”Kunna förklara vad friktion är samt ställa hypoteser kring vilket material som åker fortast”.

Ni kommer även att lyssna på sången “Kraft och rörelse”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Rutschbanan – moment 3

Rutschbanan – friktion

Till lärare

I detta moment ska ni gå ut och åka rutschbana. Innan ni gör det, dela ut varsin Rutschbanan-tabell till eleverna. Låt de få en stund till att fylla i den översta tabellen, vilket materiel de tror att de åker fortast, mittemellan respektive långsammast med.

När tabellerna är ifyllda tar ni tyg, kartong, plast etc. och går ut till en rutschbana. Låt eleverna åka och undersöka. Resultaten antecknar de i den nedersta tabellen.

När ni är klara samlar du eleverna och diskuterar resultaten och gör jämförelser med deras hypoteser.

Att man åker olika fort har med friktion att göra. Friktion är det som händer när två ytor rör sig mot varandra. Ju större friktion ju långsammare fart, ju mindre friktion ju snabbare fart. Eller med andra ord, när man glider långsamt och trögt är friktionen stor. När man glider fort och lätt, när det är halt, är friktionen liten.

Till elever

I detta moment ska ni gå ut och åka rutschbana.

Innan ni gör det ska du fylla i din Rutschbanan-tabell. Där ska du markera vilket materiel du tror att du åker fortast, mittemellan respektive långsammast med.

När du åker rutschbana tänk på och känn efter när du glider fort, mittemellan och långsamt.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Rutschbanan – moment 4

Rutschbanan – friktion

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Kraft och rörelse-matriser.

Till elever

Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Kryssa i din Kraft och rörelse-matris

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.