Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna tillverka en potatisfälla och berätta om nedbrytares funktion i naturen samt kunna namnge några vanliga nedbrytare”.

Materiel: potatis, matknivar, teskedar, tandpetare, brickor och förstoringsglass eller luppar.

Denna övning handlar om nedbrytare och insekter som finns i naturen.

Övningen till denna lektion kräver mer än ett pass.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Potatisfälla – moment 1

Potatisfälla

Till lärare

Börja lektionen med att titta i daggmaskpåsarna.

Samtala sedan om övningen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om att daggmasken är ett djur som får sin näring och energi genom att äta växter. Liksom andra växtätande djur som lever i jorden, kallas daggmasken för nedbrytare. De kallas så därför att de äter upp, bryter ned, döda växter. Deras bajs blir sedan ny jord som andra växter får näring från. 

Titta på filmen.

Till elever

 • Ni kommer att titta i daggmaskpåsarna. 
 • Därefter kommer ni att återkoppla till förra lektionen som handlade om daggmasken. 
 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig. 
 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Potatisfälla – moment 2

Potatisfälla

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska göra insektsfällor av potatisar. Under en senare lektion kommer ni att titta i fällorna.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna tillverka en potatisfälla och berätta om nedbrytares funktion i naturen samt kunna namnge några vanliga nedbrytare”.

Titta sedan på musikvideon “Näringskedjor”.

Till elever

 • Under denna lektion ska du få göra en insektsfälla av potatis. Vid ett senare tillfälle kommer ni att titta i din och dina klasskamraters fällorna. 

 

 • Lektionsmålet är ”Kunna tillverka en potatisfälla och berätta om nedbrytares funktion i naturen samt kunna namnge några vanliga nedbrytare”

 

 • Ni kommer också att titta på musikvideon “Näringskedjor”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Potatisfälla – moment 3

Potatisfälla

Till lärare

GÖRA POTATISFÄLLA

Visa instruktionsfilmen “Potatisfälla” för eleverna (se nedan). Gå sedan ut till lämpligt ställe på skolgården eller i dess närhet. 

(som inspiration till dig som lärare kan du titta på filmen  “Natur för dig och mig Vi jobbar med markens smådjur”. Länken hittar du längst ned på sidan). 

När ni är på plats delar du ut materialet. Låt sedan eleverna tillverka varsin potatisfälla. Efterhand som de blir klara lägger de ner sin fälla i porös jord eller i en lövhög. Det är oftast lagom om potatisen blir precis täckt.

När alla är klara samlar du eleverna. Berätta att ni ska ta upp fällorna efter några dagar. Avsluta lektionen med reflektionsövningen i moment 4. 

 

KOLLA FÄLLORNA

Efter några dagar går ni tillbaka och plockar fram fällorna. Förhoppningsvis har någon eller några elevers potatisfällor lyckats fånga någon insekt. 

Undersök era infångade djur med förstoringsglas eller lupp. Förslag på punkter att titta efter när ni undersöker insekterna är:

 • hur många ben har djuret?
 • har djuret vingar eller inte?
 • har huvudet antenner?
 • är det en hona eller hane?
 • är det en växtätare eller ett rovdjur?

Som hjälp för att artbestämma djuren kan ni använda PDF-dokument “NO+nedbrytare-samlade+övningar” (se sid. 5 i bifogat dokument). 

Andra frågor som ni inte själv kan svara på kan ni kanske hitta på ne.se (se länk längst ner på sidan). 

Samtala med eleverna om att insekter och andra smådjur, liksom daggmasken, är viktiga nedbrytare. Vissa är predatorer, eller rovdjur som det också heter och äter kött. Andra är asätare, det vill säga de äter döda djur. De flesta är växtätare och livnär sig på att äta levande och döda växtdelar. Oavsett vilket bryter de ned organiskt material som återigen hamnar i jorden.

Det är också så att insekter är föda till andra djur, som spindlar, möss, igelkottar och fåglar för att nämna några exempel. På så vis ingår de i näringskedjor. De skickar vidare den näring och den energi som de själva innehåller till den organism de blir uppätna av.

Under lektion 5 “Vem äter vem” kommer ni att lära mer om näringskedjor och om näringsvävar.

Till elever

Du ska göra en insektsfälla av potatis. Följ din lärares instruktioner.

Under en annan lektion ska du och dina klasskamrater titta i era fällor.

Undersök era infångade djur med förstoringsglas eller lupp. Förslag på punkter att titta efter när ni undersöker insekterna är:

 • hur många ben har djuret?
 • har djuret vingar eller inte?
 • har huvudet antenner?
 • är det en hona eller hane?
 • är det en växtätare eller ett rovdjur?

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Potatisfälla – moment 4

Potatisfälla

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Näringskedjor-matris

I samband med när ni följer upp denna övning samt undersökningen om daggmaskar, låt eleverna fundera över sin inlärning och uppdatera Näringskedjor-matrisen. 

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

 

 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

 

 • Kryssa i din Näringskedjor-matris

 

 • I samband med när ni följer upp denna övning samt undersökningen om daggmaskar, fundera över din inlärning och uppdatera Näringskedjor-matrisen. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.