Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna bygga en jojo och kunna förklara jojons rörelser med hjälp av begrepp som tyngdkraft, rotation och friktion med mera”.

Materiel: Träskivor från rundstav eller trästam, snöre, spik, silvertejp och sax samt instruktionsfilmen Jojon, dessutom Kraft och rörelse-matris (se bifogad fil, moment 1) och sången “Kraft och rörelse”.

Under denna lektion kommer eleverna att bygga jojoar. Därefter kommer ni att diskutera vad som påverkar jojons rörelser, något som kan förklaras med hjälp av flera kunskaper från föregående “Kraft och rörelse-lektioner”.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Jojon – moment 1

Jojon

Till lärare

Prata med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om pendelrörelser och tyngdkraft.

Till elever

Ni kommer återkoppla till förra lektionen som handlade om pendelrörelser.

Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Jojon – moment 2

Jojon

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska göra jojoar, självklart prova dem samt diskutera och förklara hur jojon rör sig.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna bygga en jojo och kunna förklara jojons rörelser med hjälp av begrepp som tyngdkraft, rotation och friktion med mera”.

Lyssna på sången “Kraft och rörelse”.

Till elever

Under denna lektion ska du göra en jojo. När den är klar kommer du självklart att få prova den. 

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna bygga en jojo och kunna förklara jojons rörelser med hjälp av begrepp som tyngdkraft, rotation och friktion med mera”. 

Ni kommer även att lyssna på sången “Kraft och rörelse”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Jojon – moment 3

Jojon

Till lärare

Titta på filmen “Jojon”. Där visas hur man kan tillverka en jojo. Visa den för eleverna och låt dem därefter bygga själva. Låt dem gärna jobba i par eller mindre grupper.

Efterhand som de blir klara får de prova sina jojoar.

När alla är klara och har fått prova samlar du eleverna. Samtala, diskutera och resonera med om vad som händer och varför.

Förklara att jojon faller nedåt på grund av jordens dragningskraft. Samtidigt roterar den tack vare att snöret varit uppsnurrat kring jojons axel. När jojon når det utsträckta läget, vänder den och rör sig uppåt. Det beror på att rörelsen från rotationen genererar en motriktad kraft som övervinner tyngdkraften. I det skedet rycker man också till med handen. Kraften från rycket gör att jojon rör sig ännu högre upp. Sedan upprepas proceduren. En annan sak som också händer är att det uppstår friktion mellan snöret och insidan av jojon. Friktion är när två ytor rör sig mot varandra.

Friktion, fallande föremål och rotationsrörelser har behandlats under tidigare lektioner inom detta arbetsområde, nämligen Rutschbanan, Fritt fall och Lutande plan.

Till elever

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Jojon – moment 4

Jojon

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Kraft och rörelse-matriser.

Till elever

Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Kryssa i din Kraft och rörelse-matris.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.