Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna genomföra övningar på gungor för att uppleva tyngdkraften i pendelrörelser och kunna svara på när man är lätt, tung, rör sig fortast respektive långsammast”.

Materiel: Gungor, Kraft och rörelse-matris (se bifogad fil, moment 1) samt sången “Kraft och rörelse”.

Genom olika gungövningar kommer ni att känna på tyngdkraften i pendelrörelser för att undersöka när man känner sig tung, lätt, rör sig fort respektive långsamt. Eleverna kommer bland annat att gunga tvilling, syskon med mera. Lektionen innehåller även hela introduktionsfilmen “Dödspendeln” och förklaringar till vad som händer ges.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Gungorna – moment 1

Gungorna

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om vad som händer med bollar och kulor vid fritt fall respektive lutande plan.

Till elever

Ni kommer återkoppla till förra lektionen som handlade om vad som händer med bollar och kulor vid fritt fall respektive lutande plan.

Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Gungorna – moment 2

Gungorna

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska undersöka tyngdkraften i pendelröreser genom att gunga på olika sätt.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna genomföra övningar på gungor för att uppleva tyngdkraften i pendelrörelser och kunna svara på när man är lätt, tung, rör sig fortast respektive långsammast”.

Lyssna på sången “Kraft och rörelse”.

Till elever

Ni kommer under denna lektion att undersöka tyngdkraften i pendelröreser genom att gunga på olika sätt.

Lektionsmålet är ”Kunna genomföra övningar på gungor för att uppleva tyngdkraften i pendelrörelser och kunna svara på när man är lätt, tung, rör sig fortast respektive långsammast”.

Ni kommer även att lyssna på sången “Kraft och rörelse”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Gungorna – moment 3

Gungorna

Till lärare

Nu är det dags att gå till en lekplats som har gungor. Låt eleverna jobba i par. Visa och berätta om följande övningar och be dem sedan att prova.

GUNGA TVILLING
Man sitter på varsin gunga sidan om varandra och gungar i takt med likadana pendelrörelser.

GUNGA SYSKON
Även här sitter man på varsin gunga sidan om varandra, men nu gungar man med motsatta pendelrörelser och möts endast i mitten .

Variera dessa två övningar genom att båda sitter och gungar. Båda står och gungar. En sitter, en står och så vidare.

Uppmana eleverna att känna efter var i pendelrörelsen man känner sig tyngst, lättast samt när det går som fortast respektive långsammast.

När alla testat samlar du eleverna och samtalar om övningarna. Låt eleverna få diskutera och berätta om sina upplevelser.

Både fortast och tyngst är det i svägningens mittläge (punkt B på bilen). När gungan rör sig från punkt A till B dras gungan nedåt av tyngdkraften, gungan åker då fortare och fortare. Från punkt B till C går det långsammare och långsammare, det är återigen tyngdkraften som påverkar genom att dra gungan nedåt

DÖDSPENDELN
En person ställer sig med en gunga placerad mot pannan (en kompis hjälper till med att hålla den). Personen måste stå alldeles stilla. Kompisen släpper gungan. Vad händer? Kommer gungan tillbaka till pannan? Här gäller det att vara modig.

Gå in och titta på filmen “Dödspendeln”. Som ni ser kommer pendeln/gungan inte tillbaka. Jordens dragningskraft, tyngdkraften, drar pendeln nedåt vilket succesivt bromsar farten.

I slutet av filmen händer något märkligt med pendelrörelsen. Hur kan man se att det är trickfilmat, att det inte är verkligt?

Diskutera med eleverna.

Att det är trickfilmat kan man se eftersom pendelrörelsens fart ökar. Det är som ni upptäckte vid gungorna inte möjligt. I verkligheten avtar farten.

Till elever

Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Gungorna – moment 4

Gungorna

Till lärare

Låt eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Kraft och rörelse-matriser.

Till elever

Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen.

Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna.

Kryssa i din Kraft och rörelse-matris.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.