Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna räkna antalet pinnar och gruppera dem så antalet synliggörs”.

Materiel: Insamlade småpinnar, penna och anteckningsark samt ”Från pinnar till tal-matris” (se lektion 1, moment 1).

Denna lektion introducerar arbetsområdet om “Från pinnar till tal”. En ”Från pinnar till tal-matris” finns med som klargör målen för eleverna. Under lektionen kommer ni att genomföra “Pinna på” som är en laborativ rörelseaktivitet. En inspirationsfilm med samma namn finns med att titta på innan ni själva genomför aktiviteten. Övningen följs upp inne i klassrummet genom övningen “Pinnarna på tavlan”.

Övningarna till denna lektion kräver eventuellt mer än ett pass.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Pinna på – moment 1

Pinna på

Till lärare

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som heter Från pinnar till tal.

Dela ut varsin Från pinnar till tal-matris till eleverna (se bifogat dokument). Förklara att det som står i spalten till vänster är sådant som de ska lära sig under arbetets gång. I matrisen står alltså det som eleverna ska kunna. Genom att kryssa i vilket man kan, vilket man lyckas med, får var och en veta vad man kan just nu. Det en elev inte redan kan är då sådant som han eller hon ska lära sig.  Tanken är att eleverna ska flytta kryssen efterhand som de lyckas mer och mer.

Till elever

 • Din lärare kommer att berätta att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde som handlar om ”tal i matematik”.
 • Du kommer att få en ”Från pinnar till tal-matris”. I matrisen står det som du ska lära dig och kunna.
 • Lyssna noga och ställ gärna frågor.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Pinna på – moment 2

Pinna på

Till lärare

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska börja att träna på tal genom att räkna pinnar i en rörelselek som heter “Pinna på”.

Lektionsmål: Kunna räkna antalet pinnar och gruppera dem så antalet synliggörs”.

Titta därefter på filmen “Pinna på”. Filmen är en inspirationsfilm inför kommande rörelseaktivitet. Namnet är en sorts ordvits eftersom “Pinna på” betyder skynda sig och själva övningen går ut på att samla pinnar. 

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion att genomföra en rörelselek som heter “Pinna på”
 • Lektionsmålet är att ”Kunna räkna antalet pinnar och gruppera dem så antalet synliggörs”. 
 • Ni kommer även att titta på en film som även den heter ”Pinna på”.   

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Pinna på – moment 3

Pinna på

Till lärare

Det är dags att gå ut och genomföra rörelseleken Pinna på

Till övningen behövs ett hundratal insamlade småpinnar. Gå ut till ett lämpligt ställe på skolgården eller i dess närhet. 

Börja med att låta eleverna samla in ungefär 15 småpinnar vardera. Säg att de bara får ta pinnar som ligger på marken och inte bryta loss grenar från träd eller buskar. 

Lägg alla pinnar i en hög. När ni har tillräckligt samlar du eleverna och går igenom reglerna för stafetten. 

 

Pinna på 

 • Dela in eleverna i 4-5 grupper.
 • Placera varje grupp i led cirka 10 meter från högen med pinnar.
 • Se till att det finns gott om mellanrum mellan de olika grupperna.
 • Övningen går ut på att varje grupp ska samla så många pinnar som möjligt under en viss tid.
 • Starta leken genom att säga “Klara, färdiga, gå”.
 • De elever som står först i respektive led springer då fram och tar varsin pinne.
 • När eleven kommer tillbaka till sin grupp lägger eleven ned pinnen och alla i gruppen räknar högt tillsammans “Ett”.
 • Därefter springer nästa elev iväg och så vidare.
 • Hela tiden räknar de sina pinnar högt tillsammans. 

När pinnarna börjar ta slut eller när det känns lagom bryter du övningen. Fråga varje grupp hur många pinnar de har och anteckna deras svar.

Be dem sedan att lägga sina pinnar så det blir enkelt att se hur många där finns. Förmodligen kommer grupperna att göra på olika vis.

Efter en stund samlas ni vid en av grupperna. Tittar på hur de har lagt och låt de få redogöra för hur de har tänkt. Räkna därefter deras pinnar högt tillsammans. Jämför svaret med det svar du antecknat tidigare.

Gå sedan vidare till nästa grupp och gå igenom deras pinnar på samma sätt. 

(Fler “Pinna på” övningar finns beskrivna längst ned på sidan). 

 

Pinnarna på tavlan 

Denna övning bygger vidare på “Pinna på” och genomförs när ni är tillbaka i klassrummet.

Säg att ni ska räkna ut hur många pinnar hela klassen samlade ihop tillsammans.

Dela in tavlan i tre lika stora delar.

Låt en elev i taget från varje grupp komma fram till tavlan. Innanför taveldelen längst till vänster ber du eleven att rita så många streck som de hade samlat pinnar. Fortsätt sedan med nästa grupp och så vidare. (se till vänster på bilden).

När alla grupper är klara kommer den delen av tavlan att vara full av streck.

Samtala med eleverna om hur man kan rita strecken så det blir lättare att se antalet. Ta tillvara på elevidéer och rita om strecken innanför taveldelen i mitten. Kanske kommer de fram till att rita strecken i följd efter varandra. (se i mitten på bilden).

Fortsätt diskussionen och led eleverna mot att rita strecken i grupper om tio som sedan ramas in av en ritad rektangel (se till höger på bilden).

Räkna sedan alla strecken och ta reda på hur många pinnar klassen samlat tillsammans. Nu kan ni dels räkna strecken en och en men även med hjälp av 10-skutt. 

 

Fler ”Pinna på-övningar”

Variera stafetten genom att ge pinnarna olika värden beroende på vad som skall tränas, till exempel:

 • värde 2: eleverna räknar 2, 4, 6, 8 …
 • värde 7: eleverna räknar 7, 14, 21, 28 …
 • värde 0,3: eleverna räknar 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 …

Till elever

 • Ni kommer gå ut och genomföra en rörelselek som går ut på att samla och räkna pinnar.
 • Därefter kommer ni att jobba vidare med övningen i klassrummet.
 • Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Pinna på – moment 4

Pinna på

Till lärare

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina Från pinnar till tal-matris

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen. 
 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 
 • Kryssa i din ”Från pinnar till tal-matris”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.