Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna rita och skriva tal med hjälp av “pinntal” med osynliga streck, bokstäver och siffror”.

Materiel: Kopieringsunderlagen “Övningsblad – Osynliga pinnar till tal” och “Övningsplad 2-4 – Från pinnar till tal” (se moment 3) samt ”Från pinnar till tal-matris” (se lektion 1, moment 1) och filmen “Från pinnar till tal, del 3”.

Denna lektion fortsätter att träna antalsbegreppet och taluppfattning genom att rita så kallade “pinntal” men utan att rita alla streck, och översätta dem till tal skrivna med bokstäver och siffror.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Från pinnar till tal, del 2 – moment 1

FRÅN PINNAR TILL TAL, DEL 2

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om hur man ritar “pinntal” och översätter dem till tal skrivna med bokstäver och siffror.  

Till elever

 • Ni kommer återkoppla till förra lektionen när ni tränade på att skriva tal på olika sätt. 

 

 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig. 

 

 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Från pinnar till tal, del 2 – moment 2

FRÅN PINNAR TILL TAL, DEL 2

Till lärare

Säg till eleverna att ni under denna lektion ska jobba vidare med “pinntal” men utan att rita alla streck. 

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna rita och skriva tal med hjälp av “pinntal med osynliga streck, bokstäver och siffror”. 

Till elever

 • Ni kommer under denna lektion jobba vidare med “pinntal” men utan att rita alla streck. 

 

 • Lektionsmålet är ”Kunna rita och skriva tal med hjälp av “pinntal” med osynliga streck, bokstäver och siffror”. 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Från pinnar till tal, del 2 – moment 3

FRÅN PINNAR TILL TAL, DEL 2

Till lärare

Titta på filmen “Från pinnar till tal, del 2”. 

Det är dags för en EPA. 

EPA är en metod som går ut på att eleverna först jobbar en stund Enskilt, därefter i Par och avslutningsvis följer man som lärare upp resultaten på något vis med Alla. 

Dela ut “Övningsblad – Osynliga pinnar till tal” (se bifogad fil, moment 3).

Låt eleverna arbeta enskilt med med uppgifterna på bladet.

Efter en stund parar du ihop eleverna två och två, eventuellt genom lottning. De ska nu jämföra varandras resultat.

 • Har de fått samma svar?
 • Låt de få förklara, diskutera och resonera kring vad de gjort
 • Be dem hjälpa varandra med att göra klart och att förstå

 

Elever som jobbar snabbt och noggrant kan få jobba med “Övningsblad 4 – Från pinnar till tal”. Där ska de själv hitta på exempel till alla tre sätten att skriva tal på.

Håll en gemensam diskussion med eleverna. Lyft upp eventuella missuppfattningar och rätta till fel.

Upprepa tillvägagångssättet med de andra övningsbladen. Eventuellt behövs flera pass till dessa övningar.

 

Till elever

 • Du kommer att jobba enligt EPA-metoden. Det betyder att du först jobbar Enskilt, därefter i Par och sedan på något vis tillsammans med Alla. 

 

 • Först kommer du få uppgiften “Övningsblad 1 – Från pinnar till tal” att jobba själv med en stund. 

 

 • Därefter får du fortsätta med någon. Gör då följande:
 1. jämföra varandras resultat
 2. har ni fått samma svar?
 3. förklara, diskutera och resonera kring vad du/ni gjort
 4. hjälpa varandra med att göra klart och att förstå
 • Tillsammans med läraren kommer ni alla att gå igenom resultaten.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Från pinnar till tal, del 2 – moment 4

FRÅN PINNAR TILL TAL, DEL 2

Till lärare

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att kryssa i sina “Från pinnar till tal-matris”

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen. 

 

 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 

 

 • Kryssa i din “Från pinnar till tal-matris”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.