Gå direkt till innehållet

Det finns en stor tillgång till dammar i Malmös närområde som är lämpliga för håvning. Några exempel är dammen i Beijerspark och Husiemosse.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med håvning i dammar. Materialet bygger på de praktiska erfarenheter som fältstudien ger och innefattar både förarbete och efterarbete. Det finns även bildstöd som hjälper både pedagogerna och eleverna.

 


Det här arbetsområdet består av fem olika delar:

1. Var lever växterna och djuren?

2. Förberedelse innan håvning

3. Håva i damm – en fältstudie

4. Dokumentation av undersökningen

5. Var lever växterna och djuren? Eftertest

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.


 

(Mer om Pedagogiska kartor finner du här)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Var lever växterna och djuren?

1.Var lever växterna och djuren? A) Eleverna får göra ett förtest: Var lever växterna och djuren? där de får placera olika växter och djur på de platser som de tror att djuren och växterna finns vid o...

Förberedelser innan håvning

2. Förberedelser innan håvning A) Förbered eleverna innan ni går ut och håvar med nedanstående övningar. De ska lära sig några av de vanligaste växterna och djuren som finns vid och i dammar. Efter in...

Håva i damm

3. Håva i damm A) Packa allt material och åk ut till det naturområde som ni planerat för. Genomför övningen Inventering i damm på plats. Utförandet av håvningsmomentet utgör ett bedömningsunderlag för...

Dokumentation av undersökningen

4. Dokumentation av undersökningen A) Eleverna ska jobba i grupper med att sammanställa de uppgifter de antecknat i protokollet till en skriftlig redovisning. Den skriftliga redovisningen ska innehåll...

Var lever växterna och djuren?

5. Var lever växterna och djuren? Eleverna får göra ett eftertest, samma som förtestet, Var lever växterna och djuren? Jämför därefter elevernas tidigare resultat från förtestet och eftertestet....