Gå direkt till innehållet

4. Dokumentation av undersökningen

A) Eleverna ska jobba i grupper med att sammanställa de uppgifter de antecknat i protokollet till en skriftlig redovisning. Den skriftliga redovisningen ska innehålla:

  • Beskrivning av platsen och vilka mätvärden ni fått fram.
  • Vilka slutsatser ni kan dra av de resultaten som antecknats i protokollet. Detta ska redovisas med hjälp av tabell, diagram och bilder.
  • Vilka de vanligast förekommande djurarterna är. Varför tror ni att det är så? Använd er av de faktatexter som ni tidigare gjort.

B) Eleverna ska också förbereda en muntlig gruppredovisning. Den muntliga redovisningen ska innehålla:

  • En beskrivning av platsen och vilka slutsatser gruppen har dragit.
  • Fundera kring frågan och redogöra för: ”Om ni skulle göra en ny undersökning, vilka förändringar skulle ni göra för att förbättra undersökningen?”

Gruppen väljer vilka digitala hjälpmedel de vill använda sig av.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Dokumentation av undersökning”

Dokumentation av undersökningen

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.