Gå direkt till innehållet

2. Förberedelser innan håvning

A) Förbered eleverna innan ni går ut och håvar med nedanstående övningar. De ska lära sig några av de vanligaste växterna och djuren som finns vid och i dammar. Efter inventeringen ska de kunna dra slutsatser om sambanden mellan antal djur och djurarter, växter och vattenkvalitet.

I övningen Fakta om småkryp i sötvatten får eleverna ta fram fakta kring småkryp i sötvatten genom olika källor och 6 givna rubriker. Texten utgör ett bedömningsunderlag för att framställa texter med ett naturvetenskapligt innehåll utifrån kunskapskraven som står specificerade i den pedagogiska planeringen.

  • Om eleverna behöver repetera klassifikation av djur finns filmen Klassifikation av djur på Malmö stad Skolbibliotek (inloggning krävs för att få tillgång till filmen).
  • Pedagogen sammanställer elevernas faktatexter till en sorteringsövning, Sortering av faktatexter. I sorteringsövningen får eleverna möjlighet att läsa in/repeterar fakta kring varje djur.
  • Vilka typer av växter trivs vid eller i en damm och varför? I övningen Växter i och vid dammar får eleverna jobba i mindre grupper och själva ta reda på växters krav på växtplats

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Förberedelser innan håvning”

Förberedelser innan håvning

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.