Gå direkt till innehållet

I slutet av 1700-talet var Malmö en relativ liten stad, men med hamnutbyggnaden och urbaniseringen under 1800-talet förändrades Malmö snabbt från ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

1800-talet var ett omtumlande århundrade. I Europa utbröt revolutioner och krig pågick. I Sverige startade förvandlingen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Med ny teknik och skifte av jorden effektiviserades jordbruket. Färre jordbruksarbetare behövdes och blev till billig arbetskraft inom den framväxande industrin. I denna tid av förändring växte folkrörelserna fram.

I lektionsmaterialet 1800-talet Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle finns möjlighet att möta flera autentiska källor framtagna i samverkan med Stadsarkivet. Materialet är ett komplement till historieundervisning med syfte att synliggöra händelser och förändringar i den egna staden under 1800-talet. En kort repetition om revolutionens århundrade görs inledningsvis, men grundläggande kunskaper gås inte igenom och det underlättar för eleverna om den förkunskapen finns.

Lektionsmaterialet har tagits fram i samarbete med Annika Trenneman på Kryddgårdsskolan och Stadsarkivet.


Det här arbetsområdet består av sju olika delar:

1. EUROPA UNDER 1800-TALET

2. MALMÖ UNDER 1800-TALET

3. ÅNGMASKINEN, JÄRNVÄGSUTBYGGNADEN OCH TID

4. URBANISERINGEN

5. OLIKA SLAGS FABRIKER I MALMÖ

6. FRAMVÄXTEN AV FOLKRÖRELSERNA

7. BALTISKA UTSTÄLLNINGEN 1914

 

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

 

 

(MER OM PEDAGOGISKA KARTOR)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Europa under 1800-talet

1. Europa under 1800-talet A) Skriv ut texthäftet Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, ett häfte till var och en. B) Läs inledande text Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, sidan 3–4...

Malmö under 1800-talet

2. Malmö under 1800-talet A) I den här arbetsuppgift får eleverna göra sig bekanta med hur Malmö skulle kunna ha sett ut under sent 1700-tal/tidigt 1800-tal. Arbeta med övningen Sekelskiftet i Malmö 1...

Ångmaskinen, järnvägsutbyggnaden och tid

3. Ångmaskinen, järnvägsutbyggnaden och tid A) Eleverna läser texterna Ångmaskinen, Järnvägsutbyggnaden och Tid, enskilt eller i grupp allt efter behov. Bilderna från texten finns att visa i Storbilds...

Urbaniseringen

4. Urbaniseringen A) Läs textstycket Urbaniseringen och dess konsekvenser enskilt eller i grupp, allt efter behov. B) Arbeta med Urbanisering och dess konsekvenser – frågor i marginalen. I det här mom...

Olika slags fabriker i Malmö

5. Olika slags fabriker i Malmö A) Eleverna läser enskilt eller i par texten Olika slags fabriker i Malmö. Bilderna från texten finns att tillgå i Storbildsunderlag. B) I övningen Malmös industrier un...

Framväxten av Folkrörelserna

6. Framväxten av Folkrörelserna A) Eleverna läser enskilt, i par eller helklass med lärarstöd Folkrörelserna, Frikyrkorörelsen – väckelsen, Nykterhetsrörelsen, Arbetarrörelsen och Idrottsrörelsen sida...

Baltiska utställningen 1914

7. Baltiska utställningen 1914 A) Titta på filmen Baltiska utställningen i Malmö 1914 från filminstitutet tillsammans. Detta för att ge en känsla för hur människorna klädde sig och förde sig under det...