Gå direkt till innehållet

1. Europa under 1800-talet

A) Skriv ut texthäftet Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, ett häfte till var och en.

B) Läs inledande text Från jordbrukssamhälle till industrisamhälle, sidan 3–4 enskilt eller i grupp beroende på gruppens behov.

C) Titta gemensamt på filmen Max 1800-tal – Revolutionernas århundrade UR 2008 alternativt Franska revolutionen, UR 2016 som finns att tillgå på Malmö Stads mediasystem – Selma. För detta krävs inloggning.

Se filmen för att eleverna ska tillägna sig en bakgrundskunskap av Europa under 1800-talet som sedan går att jämföra med Malmös utveckling.

För dig som vill förbereda dina elever på uppgiften som kommer efter filmen, kan uppgiften i  arbetsbladet Revolutionernas århundrade – fokusuppgift gås igenom innan.

D) Eleven ska skriva ner tre förändringar som hen tycker är viktiga och som nämns i filmen. Se arbetsblad Revolutionernas århundrade – fokusuppgift.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till” Europa under 1800-talet”

Europa under 1800-talet

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.