Gå direkt till innehållet

6. Framväxten av Folkrörelserna

A) Eleverna läser enskilt, i par eller helklass med lärarstöd Folkrörelserna, Frikyrkorörelsen – väckelsen, Nykterhetsrörelsen, Arbetarrörelsen och Idrottsrörelsen sidan 13–19. Bilderna från texten finns att tillgå i Storbildsunderlag.

B) Eleverna ska arbeta med en vald fördjupningsuppgift enskilt eller i grupp. I fördjupningsarbetet ska eleven konstruera historisk kunskap om 1800-talet med olika källor som grund. Det ger läraren möjlighet att bedöma hur eleverna använder sina kunskaper för att kritiskt granska, tolka och värdera olika källor. Förutom att berätta om samhällsutvecklingen under 1800-talet ska eleven också visa hur 1800-talets utveckling påverkar stadens fysiska rum och identitet idag. De kan välja mellan:

C) Eleverna redovisar fördjupningsuppgiften i helklass. Bedöm redovisningen utifrån bedömningsmatrisen i den pedagogiska planeringen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Framväxten av folkrörelserna”

Framväxten av Folkrörelserna

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.