Gå direkt till innehållet

7. Baltiska utställningen 1914

A) Titta på filmen Baltiska utställningen i Malmö 1914 från filminstitutet tillsammans. Detta för att ge en känsla för hur människorna klädde sig och förde sig under det tidiga 1900-talet.

B) Eleverna läser enskilt eller i par texten Pildammsparken – Baltiska utställning 1914. Detta för att det här utgör slutet på det långa 1800-talet.

C) Diskutera frågan ”På vilket sätt kan Baltiska utställningen fungera som symbol för utvecklingen i Malmö under 1800-talet?” genom en EPA.

  • E: Enskilt – eleverna funderar över och skriver ner sina egna tankar.
  • P: Par – eleverna sätter sig i par och diskuterar sina tankar kring frågeställningen.
  • A: Alla – varje par berättar i helklass vad de har kommit fram till.

När alla eleverna har berättat i helklass sammanfattar pedagogen diskussionen.

D) Prov Från jordbrukssamhället till industrisamhället. Bedöm provet utifrån bedömningsmatrisen i den pedagogiska planeringen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Baltiska utställningen 1914”

Baltiska utställningen 1914

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.