Gå direkt till innehållet

Pildammsparken har ett rikt fågelliv. Där finns bland annat änder, gäss och måsfåglar.

Fåglar i Pildammsparken är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras. Utifrån sina egna erfarenheter vid fältstudier blir eleven säkrare på att känna igen fågelarter som lever i och kring dammar.

Det här arbetsområdet består av fyra olika delar:

  1. Detaljer på fåglar – näbbar och fötter
  2. Räkna fåglar
  3. Vilken fågel?
  4. Vad beskriver vem?

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. .

LÄNK TILL KARTAN HITTAR DU HÄR

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Detaljer på fåglar – näbbar och fötter

1. DETALJER PÅ FÅGLAR – NÄBBAR OCH FÖTTER Utifrån att studera fåglars näbbar och fötter kan man dra slutsatser kring vad de äter och i vilken miljö de lever. I övningen Detaljer på fåglar – näb...

Räkna fåglar

2. Räkna fåglar Inled med att titta på filmen De vanligaste fåglarna i Pildammsparken. Därefter går ni ut och tittar på fåglarna i Pildammsparken. Här kan eleverna ta del av olika fågelarter, vad de...

Vilken fågel?

3. Vilken fågel Gå ut i Pildammarna och arbeta med att para ihop texter och bilder utifrån beskrivning och vad man kan se och höra. Använd materialet Vilken fågel? Titta i facit för rätt svar. Ge ett...

Vad beskriver vem?

4. Vad beskriver vem? Texter och bilder av olika sorters fåglar som ni har sett i Pildammsparken är sönderklippta och i oordning. Sortera texterna och bilderna. Kom alla ihåg rätt? Jämför resultatet...