Gå direkt till innehållet

Pildammsparken har ett rikt fågelliv. Där finns bland annat änder, gäss och måsfåglar.

Fåglar i Pildammsparken är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras. Utifrån sina egna erfarenheter vid fältstudier blir eleven säkrare på att känna igen fågelarter som lever i och kring dammar.

Det här arbetsområdet består av fyra olika delar:

1. DETALJER PÅ FÅGLAR – NÄBBAR OCH FÖTTER  
2. RÄKNA FÅGLAR
3. VILKEN FÅGEL?
4. VAD BESKRIVER VEM?

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

LÄNK TILL KARTAN HITTAR DU HÄR

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Detaljer på fåglar – näbbar och fötter

1. DETALJER PÅ FÅGLAR – NÄBBAR OCH FÖTTER A) Utifrån att studera fåglars näbbar och fötter kan man dra slutsatser kring vad de äter och i vilken miljö de lever. I övningen Detaljer på fåglar – n...

Räkna fåglar

2. RÄKNA FÅGLAR A) Inled med att se filmen: De vanligaste fåglarna i Pildammsparken innan ni går ut och tittar på fåglarna i Pildammsparken. Här kan eleverna ta del av olika fågelarter, vad de heter,...

Vilken fågel?

3. VILKEN FÅGEL A) Gå ut i Pildammarna och arbeta med att para ihop texter och bilder utifrån beskrivning och vad man kan se och höra. Använd materialet Vilken fågel? För rätt svar titta i facit. B) G...

Vad beskriver vem?

4. VAD BESKRIVER VEM? A) Texter och bilder av olika sorters fåglar som ni har sett i Pildammsparken är sönderklippta och i oordning. Sortera texterna och bilderna. Kom alla ihåg rätt? Jämför resultate...