Gå direkt till innehållet

2. Räkna fåglar

  1. Inled med att titta på filmen De vanligaste fåglarna i Pildammsparken. Därefter går ni ut och tittar på fåglarna i Pildammsparken. Här kan eleverna ta del av olika fågelarter, vad de
    heter, äter och lever.
  2. Gå ut i Pildammsparken och undersök vilka sorters fåglar ni kan se och gör diagram över hur många det är av varje sort. Använd materialet Räkna fåglar som lever i Pildammsparken.
  3. Exit ticket – var och en av eleverna får en fråga som de kan utläsa från
    stapeldiagrammet till exempel: Vilken sorts fågel såg vi flest av?

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Räkna fåglar”

Räkna fåglar

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.