Gå direkt till innehållet

Genom att arbeta med fåglar i närområdet väcks nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen.

 

Fåglar i närområdet är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras. Utifrån sina egna erfarenheter vid fältstudier kan eleven bli säkrare på att benämna fåglars kroppsdelar, upptäcka spår av fåglar, känna igen olika sorters fåglar, diskutera, jämföra och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.

 

Arbetsområdets fem lektioner

  1. Vad är en fågel?
  2. Fåglars kroppsdelar
  3. Stannfåglar och flyttfåglar – likheter och skillnader.
  4. Räkna fåglar
  5. Spår av fåglar

 

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”.

Ta del av pedagogisk karta.

(Lär dig mer om pedagogiska kartor på Malmö delar.)

 

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Vad är en fågel?

1. Vad är en fågel? Leta upp en enkel film om fåglar och se filmen tillsammans. Sök exempelvis på Skrutt på Ur.se. fåglar. Samla fakta utifrån egna erfarenheter och observationer från filmen. Sammanf...

Fåglars kroppsdelar

2. Fåglars kroppsdelar Titta på filmen Fågelns kropp. Använd materialet som finns i övningen Fåglars kroppsdelar. Titta på filmen Fågelns kropp. Låt filmen fungera som repetition. Denna film kan var...

Stannfåglar och flyttfåglar – likheter och skillnader

3. Stannfåglar och flyttfåglar – likheter och skillnader Inled lektionen med att  se några filmer om flyttfåglar och stannfåglar som du har letat upp i förväg och se dessa tillsammans. Vilka li...

Räkna fåglar

4. Räkna fåglar Gå ut i närområdet och titta på vilka fåglar och hur många ni hittar i närområdet. Använd underlaget i övningen Räkna fåglar. Exit ticket – På väg ut till rast får var och en av eleve...

Spår av fåglar

5. Spår av fåglar Även om du inte alltid ser fåglar eller andra djur så är det spännande att se om man kan hitta spår efter dem. Gå en promenad och se vad ni kan hitta för spår av fåglar. Använd övni...