Gå direkt till innehållet

Genom att arbeta med fåglar i närområdet väcks nyfikenhet och intresse för att veta mer om naturen.

Fåglar i närområdet är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras. Utifrån sina egna erfarenheter vid fältstudier kan eleven bli säkrare på att benämna fåglars kroppsdelar, upptäcka spår av fåglar, känna igen olika sorters fåglar, diskutera, jämföra och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.

Det här arbetsområdet består av fem lektioner:

1. Vad är en fågel?

2. Fåglars kroppsdelar

3. Stannfåglar och flyttfåglar – likheter och skillnader.

4. Räkna fåglar

5. Spår av fåglar

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

Länk till kartan 

(Mer om pedagogiska kartor)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Vad är en fågel?

1. Vad är en fågel? A) Leta upp en enkel film om fåglar och se filmen tillsammans, t.ex. Skrutt (UR) B) Diskutera och skriv tillsammans en text om vad det är som gör att fåglar är fåglar. Samla fakta...

Fåglars kroppsdelar

2. Fåglars kroppsdelar A) Börja med att tillsammans se filmen Fågelns kropp. B) Arbeta därefter med att namnge, skriva och rita fågelns kroppsdelar. Använd materialet som finns i övningen Fåglars krop...

Stannfåglar och flyttfåglar – likheter och skillnader

3. Stannfåglar och flyttfåglar – likheter och skillnader A) Inled lektionen med att  se några filmer om flyttfåglar och stannfåglar som du har letat upp i förväg och se dessa tillsammans. B) Vil...

Räkna fåglar

4. Räkna fåglar A) Gå ut i närområdet och titta på vilka fåglar och hur många ni hittar i närområdet. Hur många var det av varje sort? Använd underlaget som finns i övningen Räkna fåglar. B) Exit tick...

Spår av fåglar

5. Spår av fåglar A) Även om du inte alltid ser fåglar eller andra djur så är det spännande att se om man kan hitta spår efter dem. Gå en promenad och se vad ni kan hitta för Spår av fåglar. Använd öv...