Gå direkt till innehållet

2. Fåglars kroppsdelar

  1. Titta på filmen Fågelns kropp.
  2. Använd materialet som finns i övningen Fåglars kroppsdelar.
  3. Titta på filmen Fågelns kropp. Låt filmen fungera som repetition. Denna film kan var och en se, i par eller helklass.
  4. Exit ticket – När du går ut ur klassrummet ska du kunna nämna två av fågelns kroppsdelar och visa på bilden var de sitter. (Från övningen ”Fåglars kroppsdelar”.)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Fåglars kroppsdelar”

Fåglars kroppsdelar

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.