Gå direkt till innehållet

LEKTION 3

Den här lektionen består av 3 delar och de får förbereda en intervju med sina föräldrar. 


 

Del 1

Vi inleder lektionen med kort genomgång av läxan genom muntligt förhör i hela klassen/gruppen. På det sättet får eleverna möjlighet att tala och lyssna på kamraternas svar, lära sig av varandra och samtidigt ställa frågor till varandra och svara på frågor.


 

 Del 2

Vi kommer att involvera föräldrarna genom en intervju i temaarbetet. Eleverna får tillsammans formulera frågor för intervjun. Jag antecknar på tavlan och eleverna skriver i sina skrivhäften.

 

Frågor till intervjuer

  • Hur såg skolsystemet ut när du gick i skolan?
  • Vilken relation hade ni elever med lärare?  Nära eller var det avstånd?
  • Var det mer disciplin i skolan?
  • Var demokratin synlig i på lektionerna och allmänt i skolan?
  • Vilken skola gick ni på i Pakistan (privat eller kommunal)?
  • Vilken inflytande har religion i skolsystemet i Pakistan?

 

Läxa

Att eleverna intervjuar sina föräldrar om deras skolgång och antecknar svaren för att kunna presentera dem på nästa lektion.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen