Gå direkt till innehållet

LEKTION 1

Den första lektionen består av tre olika delar.


 

Del 1

Inledning

Jag inleder lektionen med att visa två bilder för eleverna. En bild visar elever i ett svenskt klassrum och annan visar elever i ett pakistanskt klassrum. (Du hittar bilderna längst ner på sidan, under ”Moment”).

Låt eleverna fundera över: 

  • Vad ser du på bilden?
  • Vad tror du om det du ser ?

 

Del 2

Efter denna diskussion frågar jag eleverna om vad de tror att vårt tema kommer att handla om. De flesta är på rätt spår och vi formulerar en rubrik för temat ”Skolgång i hemlandet i jämförelse med Sverige”.

För att ta reda på elevernas förkunskaper använder vi VÖL-tabellen som varje elev ska fylla i så att vi tillsammans ska kunna planera den fortsatta undervisningen.

  • Vet: vad eleverna redan vet
  • Önskar veta: vad eleverna önskar sig veta

 

Del 3

Eleverna presenterar sina anteckningar för sina kamrater i gruppen.

Utifrån det formulerar vi frågor/punkter för det fortsatta arbetet med temat om vad eleverna vill lära sig mer om. Jag antecknar på tavlan och eleverna i sina skrivhäften.

Att fördjupa sina kunskaper om 

  • Hur en vanlig skoldag ser ut i pakistansk skola?
  • Hur ser relationen ut mellan lärare och elever?
  • Finns det privata och kommunala skolor i Pakistan?

 

Läxa

Eleverna får i läxa att söka information på Internet om de punkter som de antecknat.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Bilder och VÖL-tabell

Lektion 1

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du en länk till bilderna och VÖL-tabell som du kan importera till elevernas Classroom.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.