Gå direkt till innehållet

Lektion 2

Den här lektionen består av två delar och avslutas med en läxa. 


 

Del 1

Inled lektionen med en kort återkoppling till föregående lektion och sammanställningen av informationen som eleverna sökte på Internet.


 

Del 2

Vi tittar tillsammans på två korta filmer. Den första filmen handlar om privata skolor i Pakistan. Den andra filmen handlar om en vanlig skoldag i hemlandet.

För att koppla till filmen berättar jag för eleverna kortfattat om skillnaden mellan privata och kommunala skolor i Pakistan.

  1. Film ”A Normal School Day in Pakistan” (5.01 min)
  2. Film ”Skolsystem i Pakistan” (10.40 min)

Efter att vi har sett filmen samtalar vi om det vi sett med hjälp av stödfrågor. Vi jämför med Sveriges förhållande. 

 

Frågor kring filmen

  • Vilka intryck får du om skolsystemet i Pakistan?
  • Vilka fördelar och nackdelar finns i skolsystem i Pakistan?
  • Är en skoldag uppbyggd på samma sätt i Sverige som i hemlandet? 
  • Vad ser du för skillnad i skolsystem i Pakistan och Sverige?
  • Vad är skillnad mellan lärares/elevers relationer i Pakistan och Sverige?
  • Vad är skillnad mellan privata och kommunala skolor i Pakistan? 
  • Finns det några fördelar och nackdelar med uniform i skolan?

Frågorna hittar du under ”Moment” och du kan importera dem till elevernas Classroom.

 

Venndiagram

Under samtalets gång använder vi Venndiagram för att tydligt kunna se  vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika skolsystemen.  Genom Venndiagrammen ser vi också  till likheter och skillnader mellan privata och kommunala skolor i hemlandet.

 

Läxa

Eleverna får i läxa att sammanställa svaren på frågorna ovan med hjälp av Venndiagrammen.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Frågor och venndiagram

Lektion 2

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du en länk till frågor och Venndiagram som du kan importera till elevernas klassrum.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.