Gå direkt till innehållet

År 2021 tilldelas nobelpriset i litteratur till författaren Abdulrazak Gurnah, född i Zanzibar, verksam i England. Svenska Akademien motiverar valet ”för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter.”

I den här resursen kan du plocka fram vilken nobelklassiker du vill! Kanske något av Lagerlöf, Hemingway eller Solzjenitsyn. Låt eleverna läsa ett utdrag och hjälpa varandra att analysera en enskild människa, en enskild karaktär. Övningen bygger på kooperativt lärande och stärker samarbete kring det centrala innehållet.

 

Centralt innehåll i Svenska 2

Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.


 

 

Övning: High five Nobelklassiker

 

1. Textutdrag 

Börja med att låta eleverna läsa textutdraget av en nobelklassiker i lugn och ro.

 

2. Analysfrågor

Dela ut och gå igenom analysfrågorna (se nedan). Det är inte säkert att eleverna kan svara på alla frågorna.

 

3. High five 1

Be sen eleverna att röra sig runt i klassrummet med ena handen uppsträckt. När du ropar “high five” ska de stanna och göra high five  med den som står närmast och bilda ett par. (Blir någon över så får en grupp bestå av tre personer.)

 

4. Svara på analysfrågor

Paren återgår till bänkarna, valfri plats. Tillsammans ska eleverna skriftligen besvara fråga 1 och 2. (Låt dem skriva på varsitt exemplar av analysfrågorna.) De får runt 10 minuter på sig. Du avbryter när du uppfattar att de börjar bli klara. Be dem att tacka varandra, räcka upp handen och vandra runt i klassrummet igen.

 

5. High five 2 och svar på analysfrågor

Upprepa punkt 3 och 4 men nu med frågorna 3 och 4. 

 

6. Sammanfatta i helklass

Välj slumpvis ut en elev som presenterar svaret på fråga 1 och 2.
Välj slumpvis ut en annan elev som kompletterar med sitt svar på fråga 1 och 2. Fråga om någon annan elev vill dela med sig av svaren på fråga 1 och 2.

Upprepa samma procedur med frågorna 3 och 4.

 

Analysfrågor

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.