Gå direkt till innehållet

Det finns många olika lässtrategier att ta till för att förstå och minnas en text. En del strategier fokuserar på vad eleven ska göra före läsningen, under läsningen eller efter läsningen. Den här lässtrategin gör eleven efter att ha läst en text. Att sammanfatta det lästa är kognitivt krävande men lönar sig. Läs vidare och lär dig mer om hur eleverna kan sammanfatta en text. 

Längst ner på sidan hittar du länkar till fler lässtrategier!


Sammanfatta efter läsning

Gör så här för att sammanfatta en text: 
• För att kunna sammanfatta och avgöra vad som är viktigast behöver du förstå texten i sin helhet.
• Var noga med att förstå de ord och begrepp som förekommer i texten.
• Omvandla och bearbeta textens innehåll med dina egna ord. Sammanfattningen ska inte vara ett ordagrant urval av till exempel nyckelmeningar som du skriver av.

Eleverna behöver också få instruktioner om vilket syfte den aktuella sammanfattningen har. För att kunna avgöra vad som är viktigast att ta upp i sammanfattningen måste eleven känna till vad sammanfattningen ska användas till: presentera ett orsakssammanhang, ett händelseförlopp, en process eller kanske en beskrivning.

För att träna sammanfattningar kan du som lärare modellera hur du tänker under arbetsprocessen.


 

Olika sätt att sammanfatta på

Låt eleverna sammanfatta på olika sätt för att skapa variation i arbetssättet. Låt eleverna:

  • skriva sammanfattningar tillsammans
  • redogöra för vad de valt att ta med och varför
  • presentera sina individuella sammanfattningar för varandra i par eller mindre grupper
  • jämföra sammanfattningar och komplettera sina egna om de vill
  • värdera färdiga sammanfattningar och fundera över om sammanfattningarna är fullgoda eller om de kan förbättras.

 

Lathund att dela ut till elever


 

Mer om lässtrategier

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.