Gå direkt till innehållet

Detta avsnitt i Biologi 1 sammanfattas och presenteras i en YouTube-film och i en Google-presentation med text och bilder, samt med ljudinspelning av texten. Bilder och bildtexter är inte intalade. De kommer inte att översättas, utan här är tanken att eleven själv ska tolka bilderna. Licens för Creative Commons anges i anslutning till respektive bild.

Studiematerialet är ett komplement till ordinarie läromedel. Översatt material är användbart för studiestöd på modersmål. Detta material är en del av DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål).

Det pedagogiska upplägget är att många svåra begrepp förklaras. I slutet av presentationen finns utvalda länkar som är tänkta att eleverna själv kan ta del av för att fördjupa sina kunskaper inom området. Presentationen passar även för undervisning utan översättning.

Innehåll

Information

Nedan kan du ta del av materialet som berör momentet. Här i Malmö delar kan du ta del av presentationen inbäddad, vilket innebär att du inte behöver gå till YouTube eller Team Drive för att ta del av densamma. Vill du ladda ner Google presentationen så går du ner i filsamlingen för momentet och klickar på länken till Google presentationen. Därifrån kan du sedan ladda hem filen. I filsamlingen finns också det inspelade materialet.

YouTube: Celler och virus (Del 1)

YouTube: Celler och virus (Del 2)

 

Google presentation

Filer

Biologi 1 Celler och virus

cellerochvirus1.mp4

Celler och virus del 1.wav

celler och virus del 2.mp3

Skapare av material och licens

Av Marianne Paulsson (Läs om DUSM-projektet på Malmö delar).

Klicka här för att komma till ett resursmaterial med instruktionsfilmer om annat DUSM-material här i Malmö delar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.