Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

100 träffar

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

Bakom det här arbetet står Grundskolefotboll mot rasismer – för allas lika värde i samarbete med Forum för Demokrati och Mänskliga rättigheter, Malmö stad. Malmö stads Forum för demokrati och m...

Vi är nyfikna på dina elevers idéer om framtiden!

Malmö stad fortsätter vässar förmågan att omsätta Agenda 2030 i det lokala utvecklingsarbetet. Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling och elev...

Brev från lantmätaren Fredrik Oxievång – skiftesreformen

Hur gick det till när Sverige under 1800-talet utvecklades från att vara ett fattigt bondesamhälle till ett land där livsvillkoren förbättrats avsevärt i början på 1900-talet? Det är frågeställningen...

Språkutvecklande arbetssätt i SO

Här kan du ta del av flera olika konkreta sätt som du kan jobba med språkutvecklande arbetssätt i din SO-undervisning.    SPRÅKLIGA MÅL Synliggör och tydliggör arbetsområdets/lektionens språkliga...

KÄLLKRITIK OCH CORONAVIRUS – SÅ KAN DU JOBBA I SKOLAN

Den 13 mars varje år är det Källkritikens dag. Då uppmärksammas förmågan att kritiskt granska text, bild och annat multimodalt innehåll. Men alla dagar borde vara källkritikens dag! Extra viktigt just...

Filer till skrivmallar

Under ”Se mer” hittar du filer som du kan importera till ditt Classroom.

Skrivmallar

I det här momentet presenteras sex dokument som hjälper eleverna i sitt skrivarbete med uppgifter som kräver att de resonerar. Under moment ligger samtliga dokument samlade och du kan enkelt importera...

Filer till orsaker

Under ”Se mer” hittar du filer som du kan importera till ditt Classroom.

Orsaker

I det här momentet presenteras sex dokument som handlar om orsaker. Under moment ligger samtliga dokument samlade och du kan enkelt importera dem till ditt Classroom.    DOKUMENT OM ORSAKER: Enke...

Filer till resonera

Under ”Se mer” hittar du filer som du kan importera till ditt Classroom.