Gå direkt till innehållet

Syftet med undervisningsmaterialet ”Malmös judiska historia” är att eleverna ska lära sig mer om den judiska närvaro som funnits i Malmö historiskt. Sedan mitten 1800-talet har det funnits en judisk närvaro i staden. Judar har varit med i utvecklingen av stadens kultur, politik och arbetsliv och är en del av Malmös befolkning.

I materialet finns manus för en historisk genomgång och fyra elevuppgifter kopplade till platser i Malmö och tillhörande källhistoriska texter. 

Läraren har en inledande lektion där eleverna får lära känna judisk identitet och historia i Europa, Sverige och Malmö. Denna genomgång utgör bakgrund för de uppgifter som eleverna sedan får där de själva ska undersöka olika platsers betydelse för judar i Malmö. 

Uppgifterna ska resultera i en presentation som görs för de andra eleverna. Underlaget för presentationen ska vara de historiska källor som finns med i materialet.


Nedan följer en utförlig instruktion till läraren samt ett föreläsningsmanus om Judar i Europa, Sverige och Malmö. Till manuset följer en PowerPoint. Varje besöksplats med instruktioner och källor finns under lektion 1-4.

Dessutom finns ett dokument med kopplingar till styrdokumenten kring värdegrund, övergripande mål och riktlinjer som förtydligar och ger inspiration inför arbetet. Här framgår även syfte, förmågor och centralt innehåll för åk 7-9 samt gymnasiet.


Instruktioner till läraren


Föreläsningsmanus


PowerPoint till föreläsningsmanus


Koppling till styrdokumenten

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1. Stora Nygatan 42, Zadigs Tvålfabrik

Uppgift 1:Besök på Stora Nygatan 42 – Zadigs tvålfabrik Årsskrift: Kring en gammal firma av Viggo Zadig Reklamblad Sydsvenska Dagbladet: Dödsruna Skånska aftonbladet: ”En vacker fe...

2. Föreningsgatan 34, Synagogan

Uppgift 2: Besök på Föreningsgatan 34, Synagogan Anställningsavtal Kontrakt mellan Mosaiska församlingen och Lars Jönsson, charkuterist Transkriberat kontrakt – Mosaiska församlingen och L...

3. Fersens väg 5, Hakoah

Uppgift 3: Besök på Fersens väg 5, Hakoah Protokoll uppfört vid bildande av judisk fotbollsklubb (Transkribering) Protokoll för bildandet (ovan) samt styrelsesammanträde Stadgar för Sportklubben...

4. Regementsgatan 36, Malmö Borgarskola

Uppgift 4: Besök på Regementsgatan 36 – Malmö Borgarskola Förhörsprotokoll – Maria Furman Protokoll, fört vid sammanträde för Mosaiska församlingens i Malmö kommitté för efterkrigshjäl...