Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

118 träffar

TUTORIALS FÖR DUSM-MATERIAL

Under detta resursmaterial finns det video filmer som beskriver hur du använder de olika delarna av DUSM-materialet i Malmö delar. Syftet med dessa video är att ge en introduktion till hur du går till...

DUSM sociala medier

Inom DUSM projektet har vi tagit fram digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet. Det handlar om både svenskt och översatt material till bland annat arabiska. DUSM-projektet har fler...

HISTORIA ÅK 7-9: SAMLINGSSIDA MED INBÄDDADE LJUDFILER

Här finns ett samlat resursmaterial med ljudfilerna i de olika momenten i Historia åk 7-9 inbäddade från DUSM Audiomack kanal. Välj vilken ljudfil du vill ta del av i de inbäddade spellistorna nedan....

INTRODUKTION TILL DUSM

Introduktion till DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål) DUSM ska vara ett komplement till ordinarie läromedel. Det är alltså inte ett komplett läromedel. Det förklarar och...

Läsarundersökning

Kära pedagog! Vi på Malmö delar vill att du ska ha så stor användning av sidan som möjligt. Därför ber vi dig svara på några frågor som kan hjälpa oss att förbättra och utöka innehållet på sidan. Sva...

AVSPÄNT OCH AKTIVITETSBRYTANDE DEL 2 (small)

Lugna Brain Breaks som låter eleverna stå upp och tänka på något annat en stund utan att höja pulsen.

ROLIGT MED RÖRELSE (medium)

Här hittar du lekfulla Brain Breaks som bryter undervisningen och som kräver rörelse i rummet.

BEKANT MED BRAIN BREAKS (small)

Här hittar du lekfulla Brain Breaks med syfte att lära sig varandras namn och bekanta sig med en ny miljö. Dessa pausinslag passar alltså väl i grupper eller klasser som håller på att lära känna varan...

PEDAGOGISKA PAUSER (small)

Här hittar du Brain Breaks som har ett pedagogiskt innehåll. De passar bra i undervisningen när du vill dela in klassen i grupper eller par, rösta eller jobba vid stationer. De är inte pulshöjande ell...

3. LÄSSTRATEGIER OCH HJÄRNAN

Följande fyra klipp riktar sig till eleverna med syftet att koppla ihop lässtrategierna med hjärnan. Klippen förutsätter att eleverna redan känner till lässtrategierna. En del av strategierna får stör...