Gå direkt till innehållet

Lektionsmål: ”Kunna förklara och visa månens faser: fullmåne, halvmåne, nymåne och måne i nedan”.

Materiel: skrivbordslampa, kontorsstol, penna, häftmassa och en pingisboll samt filmen ”Månens faser” (se moment 3). Dessutom “Rymden VÖL-diagram” (se bifogad fil, lektion 1, moment 1) och sången “Planetresan”.

Under denna lektion genomförs en laborativ övningar som åskådliggör månens olika faser.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Månens faser – moment 1

Månens faser

Till lärare

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om varför det blir dag och natt, samt varför vi har årstider.

Till elever

 • Ni kommer återkoppla till förra lektionen som handlade om varför det blir dag och natt, samt varför vi har olika årstider.

 

 • Försök minnas vad ni gjorde och vad du lärde dig.

 

 • Lyssna på dina klasskamrater och berätta gärna själv något.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Månens faser – moment 2

Månens faser

Till lärare

Berätta att ni under denna lektion ska göra en laborativ övningar som åskådliggör månens olika faser.

Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna förklara och visa månens faser: fullmåne, halvmåne, nymåne och måne i nedan”.  

Titta sedan på musikvideon Planetresan

Till elever

 • Ni ska under denna lektion göra en laborativ övningar som åskådliggör månens olika faser.  

 

 • Lektionsmålet är ”Kunna förklara och visa månens faser: fullmåne, halvmåne, nymåne och måne i nedan”. 

 

 • Ni kommer även titta på musikvideon “Planetresan”

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Månens faser – moment 3

Månens faser

Till lärare

Med hjälp av häftmassa fäster du en pingisboll, som ska föreställa månen, på en penna.

Lotta fram en elev som får börja. Han eller hon kommer fram så att alla kan se. Låt eleven hålla i månen genom att hålla i pennan. Placera en skrivbordslampa en bit från eleven så att den lyser på eleven och månen. Släck klassrumsbelysningen.

Säg till eleverna att lampan föreställer solen, och pingisbollen föreställer månen. Berätta också att det tar en månad för månen att snurra runt jorden. Det kan också vara kul att känna till att månen alltid visar samma sida mot oss. Enkelt förklarat beror det på att månen roterar ett varv runt sin egen axel, på lika lång tid som den snurrar ett varv runt jorden. Detta fenomen kallas för bunden rotation. 

Berätta för eleverna att de, i tur och ordning, ska få prova att hålla månen och snurra ”en månad”. Eleven som är framlottad får börja. Fortsätt sedan tills alla elever fått prova.

Uppmana dem att säga när det är fullmåne, halvmånar, måne i nedan och nymåne.

När alla har fått prova sammanfattar du vad ni upptäckt. 

Övningen finns i filmen ”Månens faser” (se nedan). Den kan ni använda som stöd, till exempel vid sammanfattningen. Ni kan även sammankoppla övningen med bilden som finns bifogad längre ner på sidan.

Med hjälp av eleverna berättar du följande kring månens olika faser.

Fullmåne är det en gång i månaden och inträffar när hela månens sida blir träffad av solljus. Allt solljus reflekteras mot jorden och vi kan se en helsida av månen.

Nymåne inträffar också en gång per månad, när månen befinner sig mellan solen och jorden. Den sida som ligger mot jorden träffas då inte alls av solljus och då ser vi den inte.

Måne i nedan är i det läge när månen syns pyttelitet och håller på att övergå till nymåne när månen inte syns alls.

Halvmånar kan vi se två gånger per månad. Ena gången när det är halvvägs på väg till att blir fullmåne. Under denna del ser månen alltmer ut som ett kommatecken, vilket man kan använda som en kom ihåg regel. När månen ser ut som ett kommatecken, kommer månen bli fullmåne. Den andra gången månen blir halvmåne är när den befinner sig halvvägs till att bli nymåne.

Till elever

 • Ni kommer göra en laborativ övning som visar månens olika faser.

 

 • Följ din lärares instruktioner.

Tillhörande filer

Laddar...

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Månens faser – moment 4

Månens faser

Till lärare

Samla eleverna och låt dem fundera en stund på vad de lärt sig under lektionen. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram

Till elever

 • Fundera en stund på vad du lärt dig under lektionen. 

 

 • Lyssna på klasskamraters tankar och dela gärna med dig av dina egna. 

 

 • Skriv i ditt VÖL-diagram vad du lärt dig.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.