Gå direkt till innehållet

Sökning på 'Pedagogiska kartor'

395 träffar

FORNTIDEN

Forntiden är en lång tidsperiod med många omvälvande förändringar i landskapet och för människorna. Det är ett omfattande och intressant arbetsområde att ta sig an. Utmaningen med att arbeta med fornt...

1800-TALET – FRÅN JORDBRUKSSAMHÄLLE TILL INDUSTRISAMHÄLLE

I slutet av 1700-talet var Malmö en relativ liten stad, men med hamnutbyggnaden och urbaniseringen under 1800-talet förändrades Malmö snabbt från ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle. 1800-tale...

HISTORIEBRUK MED MALMÖ SOM UTGÅNGSPUNKT – KARL X GUSTAV

Mitt på Stortorget är en staty av Karl X Gustav placerad. Redan innan statyn installerades 1896 var den omdebatterad. Valet av statyn på Stortorget är idag ifrågasatt och omdiskuterat. Redan innan sta...

Hållbar utveckling – vad är det och vad kan jag göra?

Begreppet hållbar utveckling är inte så lätt att få grepp om. Att titta närmare på såväl den egna som skolans konsumtion är ett sätt att få syn på innebörden av hållbar utveckling. Här hittar du lektioner som behandlar varifrån din mat kommer och vad man gör med maten som blir över.

INVENTERING AV GRADIENT – FRÅN ÄNG TILL KULLE

Att arbeta med en gradient är ett bra sätt att synliggöra olika parametrar inom biologins värld. I flera av Malmös parken finns möjlighet att se en förändring längs en gradiet, till exempel i Hammarsp...

SMÅKRYP OCH NEDBRYTNING

De flesta av Malmös parker har perfekta ställen att ge eleverna egna upplevelser och möjlighet till systematiska undersökningar när det gäller småkryp och nedbrytning. Överallt där det finns utlagda s...

HÅVA I DAMM

Det finns en stor tillgång till dammar i Malmös närområde som är lämpliga för håvning. Några exempel är dammen i Beijerspark och Husiemosse. Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med h...

MEANDER

Passa på att vistas ute i den härliga våren! Genom en enkel undersökning får eleverna syn på vilket sätt människan kan forma och förändra naturen och vilken påverkan det kan ge.   LÄNK TILL TORU...

MÅNGA STENAR

Genom enkla medel och naturmaterial, kan taluppfattning och jämförelseord tränas. Stenar finns det gott om på många olika ställen. Låt eleverna leta fram olika former och storlekar.   LÄNK TILL...

UNDERSÖK EN FJÄDER

Ge er ut på fjäderjakt. Ett material att undersöka och som finns på många olika platser i staden är just fågelfjädrar. Det är ett enkelt sätt att utföra fältstudier och observera närmiljö, men även ta...