Gå direkt till innehållet

Att arbeta med en gradient är ett bra sätt att synliggöra olika parametrar inom biologins värld. I flera av Malmös parken finns möjlighet att se en förändring längs en gradiet, till exempel i Hammarspark.

Här finns ett lektionsförslag till hur man kan arbeta med inventering av mark i gradientform. Materialet bygger på de praktiska erfarenheter som fälstudien ger och innefattar både förarbete och efterarbete. Det finns även bildstöd som hjälper både pedagogerna och eleverna.

Lektionsmaterialet har tagits fram i samarbete med Christopher Häll Kryddgårdsskolan.


 

Det här arbetsområdet består av tre olika delar:

  1. Vad heter växterna?
  2. Markinventering
  3. Efterarbete

Filer och länkar som är kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten i lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

 

 

(Mer om pedagogiska kartor)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Vad heter växterna?

1. Vad heter växterna? A) Välj ut ett naturområde där det sker en förändring, till exempel en sträckning från skog till äng, en sträckning från torrmark till våtmark, det vill säga en gradient. Sträck...

Markinventering

2. Markinventering A) Förbered eleverna så att de har lättare att identifiera växterna som de kommer att hitta under inventeringen. I mindre grupper ska de skapa sin egen sorteringsnyckling för att sk...

Efterarbete

3. Efterarbete A) Efterarbete i klassrummet: Instruera eleverna vad den skriftliga redovisningen ska innehålla: Redovisa er beskrivning av platsen och slutsatserna med hjälp av tabell, diagram och bil...